За отделението


Раковите заболявания през последните години се разпространяват с голяма скорост и се нареждат на второ място след сърдечните заболявания по смъртност в световен мащаб. При жените най-често срещаното онкологично заболяване е ракът на гърдата, следван от различните видове генитален рак. По данни турския на НСИ 12% от всички починали в страната през 2002 г. са били болни от рак. През 2012 г. този процент достига 21 %. Прогнозата е процентът на смъртност от ракови заболявания да продължи да нараства през следващите години и да се доближи до процента на смъртност от сърдечни заболявания.

Видовете гинекологочно-онкологични заболявания, наречени още женски рак, са следните:
  • Рак на матката
  • Рак на маточната шийка
  • Рак на яйчниците
  • Рак на фалопиевата тръба
  • Рак на вулвата
  • Рак на вагината


Предразполагащи към рак фактори


Индустриализацията, нарастващото замърсяване на околната среда и въздуха, потреблението на готови храни, тютюнопушенето и химическите продукти разрушават структурата на гените, предотвратяващи образуването на ракови клетки и тумори и предразполагат към развитие на онкологични заболявания. Вероятността тези негативни фактори да бъдат предотвратени и намалени не е голяма, поради което ракът следва да се приеме като реалност и да се вземат необходимите мерки.Развитието на медицинските технологии е обнадеждаващо по отношение лечението на рака.


Въпреки бързото нарастване на случаите на ракови заболявания, важните стъпки, предприети в областта на медицинските технологии правят възможно ранното диагностициране на рака. Освен това повишаването на медицинските знания и хирургичния опит правят лечението по-ефикасно. През последните 10 години клиничната работа и молекулярните изследвания, свързани с рака на репродуктивната система доведоха до изясняване на много неизвестни и по-доброто разбиране на водещите до рак фактори. Лечението, насочено директно към раковите клетки, както и прилагането на ваксини и имунотерапия също допринася за повишаване на успеваемостта при лечение на пациентите.Желанието за деца и женския рак


Нарастването на честотата на онкологичните заболявания, все по-късното сключване на брак и отлагането на забременяването от страна на жените заради правенето на кариера прави така, че при 10 % от жените появата на рак съвпада с желанието да имат дете. При ранно установяване на рака при нераждали жени е възможно запазването на детеродната им способност чрез отстраняване само на засегнатата част от органите с прилагане на хормонално или хирургично лечение според вида на заболяването. Ако се налага, хирургичното лечение може да бъде завършено след раждането на дете.

Рак на шийката на матката и запазваща детеродните способности хирургия: прилага се повече от 20 г. в световен мащаб и осигурява радващи резултати откъм постигане на забременяване след приложено лечение. В ранен стадий на рак на матката се отстранява само засегнатата част, като матката се съединява с вагината.

20% от случаите на рак на матката се установяват при пациентки под 45 години, а 5 % - при пациентки под 40-годишна възраст. Поради тази причина има голям брой пациентки с рак на матката, които искат да имат дете. В такъв случай ако заболяването е в ранен стадий, т.е. ако не се е разпространило извън вътрешната стена на матката и типа клетки не е твърде лош, след прилагане на медикаментозно лечение за забавяне хода на заболяването се постига забременяване. При такива пациентки лечението с прогестерон е успешно в 70 % от случаите.

Запазването на детеродната функция се прилага все по-често в последните години и в случаите на рак на яйчниците. Най-вече при пациентки в млада възраст, болни от рак на яйчниците с тумори на зародишните клетки и граничен тип рак на яйчниците се предприема отстраняване само на поразената тъкан или засегнатия яйчник. Запазването на матката и другия яйчник прави забременяването възможно.

Този вид лечение изисква сериозен опит и наличие на технологична инфраструктура. В това отношение здравна група "Мемориал" е сред водещите центрове в страната и Европа. При нас подходящият метод за лечение се прилага след съвместна оценка от специалисти по гинекологична онкология, медицинска онкология и отделенията по асистирана репродукция.Благодарение на иновативните хирургични техники успеваемостта на лечението се повишава.


Бързото развитие на хирургичните техники и все по-голямото разпространение на лапароскопските операции както в световен мащаб, така и в Турция, води до ранно излекуване и намаляване на риска от отворени операции. Всичко това значително допринася за ранното диагностициране и ефективното лечение на рака.

Лапароскопската и роботизираната хирургия са методи за лечение с все по-голяма ефикасност при рак на матката, рак на маточната шийка и ранно диагностициран рак на яйчниците. Благодарение на тези методи от една страна периодът на болничен престой и възстановяване до връщането на пациентките към работа и социален живот се скъсява, а от друга се избягват сериозни козметични дефекти по кожата.

В своята работа специалистите от здравна група "Мемориал" се ръководят от разбирането за важността на ранното диагностициране и ефективната терапия на рака и провеждат лечението на гинекологичен рак в съответствие със западните стандарти. Екипът на отделението по гинекологична онкология притежава нужния сериозен опит както в откритата, така и в лапароскопската и роботизираната хирургия. Лечението на онкоболните пациентки се планира чрез мултидисциплинарен подход, включващ диагностично-консултативния център по генетика и генетично предаван рак, отделението по медицинска онкология, оборудваното с най-нови технологии отделение по радиационна онкология, както и отделението по патология, имащо голям опит в лечението на гинекологичния рак.