Университетска болница КочЕдин от най-големите проекти на фондация „Вехби Коч“ в сферта на образованието е Университетът „Коч“. Въпреки своето сравнително кратко минало Университетът „Коч“ вече е един от утвърдените и най-престижни университети в Турция. Факултетът по медицина на Университета „Коч“ започна прием през месец септември 2010 г.

За да допринася за квалификацията на човешкия капитал в сектора на здравеопазването и за да служи на обществото в една среда с грижа към хората при стандарти на международно ниво, през октомври 2014г. Университетска болница „Коч“ стана болница за научни изследвания и обучение към Университета „Коч“.Алгоритмите и методите, използвани както при здравните, така и при структурните потоци в болница, са проектирани в съответствие с постиженията на 21век, като оговарят на стандартите на Северна Америка, които отразяват някои от първите примери в Турция, Европа и САЩ.

С чиста площ от 220,000 кв.м, кампусът по медицнски науки обхваща болнични сгради, лаборатории за обучение и научни изследвания, съвременен център за обучение, аудитории и обществени пространства.

Болницата включва:
  • 192 пациентски стаи
  • 55 легла за интензивна грижа
  • 88 легла под наблюдение
  • 8 отделения за химиотерапия
  • 200 кабинети за преглед
  • 13 операционни зали

С отделно крило предназначено за деца, линията за обслужване на педиатрични пациенти се разпростира на площ от над 10 000м2 с пациентски отделения, отделения за интензивна грижа за педиатрични пациенти, интензивни отделения за новородени, отделение за трансплантация на костен мозък и амбулаторни клиники.