Болници ЛИВИмето на болницата LIV Hospital е вдъхновена от инициалите на принципа Leading International Vision в превод – Водещата Международна Визия, а самата дума LIV(liv - живея) е най-важният символ на нейната цел .

Болница ЛИВ съчетава иновативна визия изцяло насочена към пациента и разполага с екип от изключителни медицински специалисти , които работейки по мултидисциплинарен подход постигат изключително високи резултати. В Болница ЛИВ се прилагат едни от най-съвременните методи за диагностика и лечение.

Болница ЛИВ е приела чудотворната способност на човешкото тяло като еталон, не само в медицинското обслужване, а  в архитектурния си подход .  Човешкото тяло е съвършен организъм, който достатъчно добре знае как да се бори с микробите и бактериите и да се саморегенерира – точно това правят и в болница ЛИВ.Световни болници от ново поколение


През януари 2013 г., болница Лив  се присъединява към категорията на световните болници от едно ново поколение, които се наричат още „интелигентни“ болници. Тя има изключителна визия и дългогодишни изслведвания и проучвания зад гърба си.

В  болница ЛИВ използва интелигентна цифрова платформа, фин дизайн и модерни технологии, съобразени с традициите за да може да предостави на пациентите достъп до най-новите медицински иновации и една цялостна индивидуална програма на лечение и терапия, като всичко това се извършва под зоркия контрол на служителите в болницата, в една спокойна обстановка наподобяваща тази на луксозен хотел. Това допринася за спокойствието на пациентите и повишава резултатите от проведеното лечение.Ергономични модели и модерен дизайн


Ергономичните модели и модерния дизайн са вдъхновени от разнообразните форми на лечение на човешкия организъм, тази концепция заложена във всеки един детайл на болницата. Разполага със 150 стаи за пациенти, 48 поликлиники и консултантски стаи, 8 операционни зали и 22 легла за интензивно лечение.

Болница ЛИВ има отличителна визия и на международно ниво. Това е една гаранция за високи постижения, удобство, комфорт, спокойствие и вътрешна уравновесеност, които допринасят за малсимални възможности на модерната медицински експерти, научни и технологични постижения,  да се комбинират успешно с дългогодишни традиции за холистично благосъстояние, лечение, комфорт, уют и гостоприемство.Висока степен на доверие, комфорт и увереност


Медицинските екипи и управлението на Болница ЛИВ добре знаят, че възстановяването на пациента започва първо със здрав разум и налична висока степен на доверие, комфорт и увереност.  Точно затова водещата философията на болница ЛИВ е специално лично отношение към пациента. Напредналите подходи към лечението и модерните технологии са отличителните характеристики на болница ЛИВ, изразени най-вече в концепцията за грижата за пациента.

Тази разлика посетителите забелязват още в момента на пристигането си в болница ЛИВ, като тук говорим не само за цялостния външен вид. Всеки еин служител вярва, че възстановяването е процес, който започва, когато пациентът наистина се чувства комфортно като у дома. Всички пациенти се посрещат от обучени професионалисти,специално подготвени за работа в отдел "Обсужване на пациенти в Международен отдел“, които владеят езика и разбират културата на пациента, както и тази на придружителите му.Най-ново цифрово оборудване


Най-новото цифрово оборудване с таблетна технология, е вградено в проектирането на стаята, с „doublescreen“ система, която позволява на гостите и техните придружители да имат постоянен достъп до пълната гама от медицински услуги на болницата, да си починат или забавляват само с натискането на един бутон.