Уши нос гърло Отделението за Уши, нос и гърло на болница Лив диагностицира и лекува заболявания, свързани със средно ухо, тъпанче, нос, гърло и лицеви нерви, както и мозъчни заболявания.

Отделението има модерно оборудване и опитен персонал, предоставяме надеждни и висококачествени здравни услуги.

За медицинско и хирургично лечение на заболяванията на уши, нос и гърло и заболяванията на главата и врата се прилага многодисциплинарен подход.

Степента на развитие на парализа на лицето (парализа на лицевия нерв) след операция на ухото в болница Лив и степента на развитие на сензоневрална загуба на слуха след операция на ухото е нула процента.

Центърът за нарушения на равновесието на болница Лив извършва всички световно приети тестове за оценка на дисбаланс и виене на свят. Компютъризираната динамична постурография се използва за диагноза и лечение.Клиника за лечение на заболявания на гласа, речта и при гълтането


Клиниката за лечение на заболявания на гласа, речта и при гълтането на болница Лив диагностицира и предоставя лечение на вродени или придобити заболявания, които засягат способностите за говорене и гълтане. Целта е да се идентифицират речевите заболявания и да се подобрят с подходящите методи за лечение. Клиниката ни разполага с логопед за лечение на речеви патологии, както и психолог. Прилага се многодисциплинарен подход от утвърдени специалисти.

Ползване на изолирана кабина

Изолираната кабина в клиниката за заболявания, които засягат способностите за говорене и гълтане на болница Лив, позволява използването на рядко срещано и ексклузивно техническо оборудване за стробоскопия, видеофлороскопия, назоендоскопия, ултрасонография, системи за акустичен анализ "PAS" и "MDVP" за диагностика и лечение. В допълнение, тя работи координирано с отделението за аудиология, като се прилага за оценка и диагностика на лица с увреден слух, за подобряване на комуникацията със семействата им и предоставя устройства и консултантски услуги, когато е необходимо.


Лечение при

Звукови нарушения:
 • Нодул
 • Полип
 • Проблеми с професионалното използване на звука
 • Поява на шумене след операция
 • Използване на слухова протеза
 • Обучение след прекаран рак

Проблеми с речта:
 • Заекване
 • Бърза реч
 • Артикулация
 • Вокализация
 • Фонологични нарушения
 • Лицеви аномалии на устата
 • Мускулни нарушения
 • Преглъщане с неврогенен произход и нарушения на преглъщането

Нарушения в комуникацията поради когнитивно нарушение:
 • Афазия
 • Апраксия
 • Дизартрия
 • Дисфазия

Прагматични комуникационни проблеми:
 • Често срещани нарушения на развитието
 • Проблемно поведение
 • Социална депривация
 • Недостатъчност в социалните комуникативни умения


Ринология


Носът е най-важният фактор, определящ естетичността на лицето. Значи е много важно носът да изглежда естествен и функционален. Гърбицата или върхът на носа могат да се изменят с ринопластика.

В отделението по Ринология на болница Лив се извършват операции на носа и синусите, ендоскопска синусова операция, назална естетика и функционална реконструктивна хирургия като се прилагат модерни подходи на лечението. В нашето отделение също лекуваме полипи, синузити и отклонена носна преграда.

Лечение на риносинузит (синузит)

В клиниката по Ринология на болница Лив, се извършва ендоскопска хирургия на синусите, която е  съвременният начин на лечение на хроничен или повтарящ се риносинузит. Ендоскопската хирургия на синусите е затворен метод и се прилага като се вкарат ендоскопи, свързани с камера, в носа.
Ендоскопската хирургия на синусите е функционална хирургична техника за отваряне на пътища за дренаж на синусите под обща упойка. Целта е да се защити здравата тъкан, като същевременно се отстрани засегнатата тъкан. Като при всяка хирургия, правилната диагноза и правилният хирургичен подход повишават прогнозирания успех от операцията.

Ендоскопска хирургия на синусите

Ендоскопската хирургия на синусите е функционална хирургична техника за отваряне на пътища за дренаж на синусите под обща упойка. Целта е да се защити здравата тъкан, като същевременно се отстрани засегнатата тъкан. Като при всяка хирургия, правилната диагноза и правилният хирургичен подход повишават прогнозирания успех от операцията.Детска отоларингология


Отделението по Детска отоларингология на болница Лив се занимава с диагностициране и лечение на проблеми с уши, нос и гърло, които се проявяват в детството, поради вродени или придобити причини от инфекциозен, туморен, травматичен произход или поради нарушение в развитието.

Проблеми със сливиците и отит на средното ухо са най-често срещаните оплаквания при децата, които посещават нашето отделение. При лечение на генетично увреждане на слуха в нашата страна, в зависимост от вида и степента на увреждане на слуха, са развити множество опции за лечение през последните години. Предлагат се кохлеарен имплант, имплант на мозъчен ствол, имплант на средното ухо и слухови апарати, имплантирани в костта.

В отделението по Детска отоларингология се прилага лечение на вродени или придобити стриктури на дихателните пътища. Лекуват се също така доброкачествени и злокачествени новообразувания в зоната на главата и шията, възпаление на горните дихателни пътища и премахване на чужди тела.

Лечение на
 • Нарушения на сливиците и аденоид
 • Инфекции на средното ухо
 • Изливи на средното ухо
 • Вродени аномалии на ушната мида и външния ушен канал
 • Генетична и придобита загуба на слуха
 • Вродени или придобити стриктури на ларинкс и трахея
 • Синузит
 • Тумори при деца

Проблеми със сливиците

Проблемите със сливиците са най-често срещаните оплаквания при децата, които посещават нашето отделение. Хирургичното лечение на тези проблеми, които предизвикват болки, проблеми със съня, хъркане и апнея, се извършва с прилагането на модерни техники.
 
Възпаление на средно ухо

Възпалението на средното ухо при заболяване при децата обикновено се лекува по медикаментозен път. При все това, в случаи, които не се повлияват от лекарственото лечение или при повтарящи се възпаления, се поставя тръба.

Увреждане на слуха

Според вида и степента на увреждане на слуха при лечението на генетично нарушение на слуха в нашата страна, в зависимост от вида и степента на увреждане, са развити множество опции за лечение през последните години като например: кохлеарен имплант, имплант на мозъчен ствол, имплант на средното ухо и слухови апарати, имплантирани в костта.

Стеноза на дихателните пътища
В отделението по Детска отоларингология се прилага лечение на вродени или придобити стриктури на дихателните пътища. При някои от тези стриктури се прилага хирургично лечение.

Тумори
Както и при възрастните, доброкачествените и злокачествените новообразувания могат да се  образуват в зоната на главата и шията при децата. За лечение на доброкачествени образувания се прилагат хирургия и/или лъчетерапия, а също така и хирургия за лечение на злокачествени тумори.Отоневрология


Лекарствено и хирургично лечение на неврологични заболявания на външно, средно и вътрешно ухо и увреждания на слуха извършват в отделението по Отоневрология на болница Лив.

Излив в средно ухо: Проблеми с изливи в средното ухо са често срещани в детството. Те обикновено се получават в резултат на повтарящи се инфекции на горните дихателни пътища. Въпреки че, такова заболяване при децата обикновено се лекува по медикаментозен път, в случаи, които не се повлияват от лекарственото лечение или при повтарящи се възпаления, се поставя тръба.

Спукано тъпанче:

Тъпанчевата мембрана е механична преграда, която защитава средното ухо от външната среда. При перфорация на тъпанчевата мембрана често се получава възпаление. Една такава перфорация може да предизвика нарушение на слуха. Затова се препоръчва да се възстанови тъпанчето по оперативен път.

Холестеатом:

Представлява киста в средното ухо с разрушителен растеж върху костта. Тя се разпространява в средното ухо и предизвиква постоянно изтичане на гноен секрет от ухото, като предизвиква нарушения в слуха. Ако не се лекува с операция, може да доведе до фатални последици като менингит и абсцес на мозъка, предизвикани от разпространение на възпалението.

Отосклероза (разграничаване): Среща се по-често в средна възраст и при жените, при нея има компонент на фамилна обремененост. Увреждането на слуха може да се отстрани хирургично с имплантирането на протеза между чукчето и наковалнята на средното ухо.

Загуба на слуха, причинена от увреждане на вътрешното ухо: Загубата на слуха, причинена от увреждане на вътрешното ухо може да е резултат от генетични или придобити причини. При лека до средна загуба на слуха могат да се използват слухови апаратчета, докато при тежките случаи може да е нужно имплантирането на кохлеарен имплант или имплант на мозъчния ствол.

Тумори:

Съдови тумори (гломусен тумор), които произлизат от средното ухо или акустични невриноми, произлизащи от балансния нерв се лекуват в това отделение. Въпреки че тези тумори са доброкачествени, тяхното лечение е трудоемко и изисква експертен опит.
Аудиологично – Вестибуларни изследвания


Аудиометрия с чист тон

Това е стандартният метод за изследване на слуха, чрез който субективно се открива прагът на слуха като се издава чист тон с различни честоти. Най-често използваният тест за определяне на минималното ниво на чуваемост, което и двете уши могат да чуят с различни честоти (250-8000 Hz). Пациентът се разполага в звукоизолирана стая. Звукът се издава в ухото на пациента през слушалки. Когато пациентът чуе звука – той натиска бутон и сигнализира за това. По този начин се измерват праговата сила на звука и костната проводимост.

Речева аудиометрия

Аудиометричната оценка на човешкия глас като стимул се нарича речева аудиометрия.
 
Тимпанометрия

Представлява диагностична процедура, с чиято помощ се оценява състоянието на средното ухо. Много е лесна за прилагане, дори при бебета. За да се извърши измерването не трябва да има наличие на перфорация на тъпанчевата мембрана. Налягането на средното ухо се измерва със сонда, поставена в канала на външното ухо.
 
ABR (Слухова реакция на мозъчния ствол)

Слуховата реакция на мозъчния ствол е електроенцефалографското измерване на мозъчните вълни, предизвикани от акустични сигнали от електроди, поставени върху скалпа. ABR измерва функцията на слуховия нерв и звуковите пътища на мозъчния ствол. Много е полезно при оценка на слуха при бебета и малки деца, който не могат да съдействат за провеждане на стандартния тест на слуха. Този тест се прилага на лице, което е в покой или спи.

OAE (Отоакустични емисии)

Отоакустичните емисии са ниски акустични сигнали, произвеждани от космените клетки във вътрешното ухо. Тези сигнали могат да се измерят чрез сонда, която се поставя в канала на външното ухо. Тестът трябва да се извършва в тиха среда и пациентът трябва да е в покой. Този метод е от изключителна полза е за ранно разпознаване на увреждане на слуха при кърмачета. Затова се правят скринингови тестове при новородени. Също така помага при диагностициране на звукова невропатия с ABR. Друго състояние, при което се използва е функционалната загуба на слуха.
 
Електрокохлеография (ECoG)

Измерват се електрическите потенциали, генерирани в отговор на акустични стимули от космените клетки в кохлеята във вътрешното ухо. Тестът е обективен. Тестът трябва да се извърши в тиха среда. Получава се ценна информация за диагностика при загуба на слуха и  болест на Мениер.
 
VEMP (Вестибуларно предизвикани миогенни потенциали)

С VEMP се измерва неволния отговор на звуков стимул към стерноклеидомастоидните мускули. Това е тест, който измерва функцията на сакуларния и долния вестибуларен нерв. Използва се за диагностициране на болест на Мениер, дехисценцията на горния полуокръжен канал, както и множествена склероза.
 
VNG (Видеонистагмография)

При VNG теста се записват и оценяват движенията на очите като резултат от визуални стимули или промени в позицията. Провежда се като се поставят очила, оборудвани с инфрачервена камера. Придобива се ценна информация за равновесието на вътрешното ухо. Използва се за дифенциална диагноза на болест на Мениер, доброкачествен пароксизмален позиционен световъртеж (BPPV) и замаяност, предизвикана от централната нервна система.
 
Динамична постурография

Динамичната постурография е тест, който може да изследва трите системи, които  осигуряват равновесие (вътрешно ухо, зрение и чувство за дълбочина) отделно и определя коя система е отговорна за проблема с равновесието. Измерва се и се оценява силата, приложена от тялото върху платформа, оборудвана с датчици за деформация, под въздействие на 6 различни теста. Устройството може да се използва и като тренажор за упражнения за равновесие.Център за аудиология и нарушения на равновесието


Скорошни методи за лечение при проблеми с равновесието

В центъра за нарушения на равновесието на болница Лив се подобрява качеството на живот на пациентите като се прилагат методи за лечение на световъртеж и нарушение на равновесието. Съветваме ви веднага да потърсите лекар, ако почувствате, че губите равновесие и ще паднете!
 
По какво се различават световъртежът и нарушението на равновесието?

Световъртежът и нарушението на равновесието често се бъркат. При световъртежа има чувство за движение. Има три различни системи, които отговарят за равновесието в тялото. При проблем може да са засегнати една или повече системи. Планът за лечение се определя в зависимост от това коя система е засегната. Ако пациентът се завърта без световъртеж, а имаме леко усещане за треперене и клатушкане при ходене, все едно ще паднем, става въпрос за нарушение в равновесието.
 
Какви са симптомите на световъртеж?

Световъртежът е едно от най-честите оплаквания, които имат хората при консултация с лекар. Главата на човека се върти постоянно. Пациентите с проблем с равновесието могат да паднат и да си ударят главата или друга част от тялото. Особено при възрастните хора падането може да причини усложнения. При наличие на симптомите на световъртеж, свържете се с лекар възможно най-скоро!
 
Как се диагностицира?

На пациента, който постъпва със световъртеж или нарушение на равновесието първо се извършва пълен отоларингологичен преглед. За диференциална диагноза се използват тестове за слух, видеонистагмография, VEMP и динамична постурография. Чрез тях се намира причината за световъртежа и нарушения баланс и се определя видът лечение.
 
Динамична постурография

В центъра за нарушения на равновесието на болница Лив се извършват всички тестове за оценка на нарушено равновесие и световъртеж. Компютъризираната динамична постурография се използва за диагноза и лечение. Чрез нея се определя причината за нарушение на равновесието. Упражненията за укрепване на системите, които са установени като проблемни, се извършват на устройството.
 
Какви са причините за световъртеж?

Може да има много и различни причини за световъртеж, но най-често причината е заболяване на вътрешното ухо.

Позиционен световъртеж

Във вътрешното ухо, малките кристални частици, които отговарят за равновесието  се движат в полукръгъл канал. Причинява се силен, но краткотраен световъртеж. BPPV може да е ляво-страничен и дясно-страничен. За диагноза и лечение на това заболяване се използват различни позиции. По този начин заболяването се диагностицира и лекува за броени минути.

Болест на Мениер

Представлява увеличаването на течността във вътрешното ухо. Пациентът може да изпита следните симптоми: световъртеж, тинит, усещане за натиск в ухото, дискомфорт от силни звуци и загуба на слуха. Въпреки че причината за болестта не е известна, за прекомерното консумиране на сол, стресът и хормоналните нарушения е известно, че причиняват пристъпи на световъртеж. Първо се започва прием на съдоразширители. Ако това лечение не даде резултат, се извършва хирургична намеса.
 
Причини за проблеми с баланса
 • Минали заболявания на ушите
 • Неврологични проблеми
 • Диабет
 • Дефицит на витамини
 • Зрителни нарушения

Лечение на нарушения на равновесието

Нарушението на равновесието може да се лекува с лекарства или хирургия. За да се определи причината за нарушението се извършват упражнения за равновесие. С помощта на динамична постурография, е се определя причината за нарушението на равновесието, като възможните причинители на проблеми със системите за чувство за дълбочина, зрение и вътрешно ухо. Предписват се подходящи упражнения за равновесие.Операция на главата и врата


В отделението за хирургия на глава и шия на болница Лив, се извършват операции на и възстановителна хирургия тумори на главата и шията, рак на ларинкса, хранопровода и фаринкса, както и на устната кухина с най-новата технология и опитен екип. Където е необходимо, се търси помощта на отделението по Неврохирургия и други отделения, за да се предостави безопасна и качествена здравна грижа. В нашата клиника се прилагат успешно съвременни приложения за уши, нос и гърло и се извършват успешно микрохирургия и ендоскопска хирургия.

Отделение за хирургия на глава и шия на болница Лив – Видове заболявания
 • Нарушения на вежди, очи и клепачи
 • Щръкнали уши
 • Нарушения във формата на носа и устната
 • Наранявания на лицето и фрактури на костите
 • Доброкачествени и злокачествени тумори
 • Заболявания на слюнчените жлези
 • Тумори на езика
 • Други вродени лицеви аномалии като заешка устна и белези по рождение
 • Последици от лицева парализа
 • Нарушение поради инциденти, наранявания или изгаряния, загуба на функционалност
 • Стари операции и белези
 • Нарушения на челюстната става


Световъртеж


Причини за световъртеж и загуба на равновесие?

Има множество различни заболявания, които водят до световъртеж и загуба на равновесие. Заболявания на вътрешното ухо, неврологични болести и психиатрични разстройства са най-честите причинители. Има множество различни заболявания, които водят до световъртеж. Най-честото от тях е доброкачествен пароксизмален позиционен световъртеж – краткотраен световъртеж, причинен от движения на главата. Друг причинител е болестта на Мениер, която се характеризира с увеличение на количеството течност във вътрешното ухо, която предизвиква силен световъртеж, който може да продължи до няколко часа.
 
По какво се различават световъртежът и нарушението на равновесието?

Световъртежът е илюзията за движение – на пациента му се струва, че той или околната среда се движат. Може да усеща гадене или да повръща. Нарушение на равновесието има, когато има проблем с една или повече системи (вътрешно ухо, допир и зрение), които осигуряват равновесието на човека или малкия мозък, който координира тези системи. Пациентът се затруднява да поддържа равновесие и може да пада.

Кога да потърсим лекар?

Причините за световъртеж са много. Някои от тях се лекуват с маневри за позициониране, а други с лекарства. Понякога ниското кръвно налягане може да предизвика световъртеж, това може да е и първия знак за тумор на главата. От това следва, че получи ли световъртеж, човек трябва винаги да се консултира с лекар. Най-честата причина за световъртеж е заболяване на вътрешното ухо. Така че пациенти, които обикновено имат проблеми с въртенето на главата, първо се преглеждат в отделението по Ороларингология. Ако няма проблем в вътрешното ухо, пациентът се препраща в отделение по Неврология или Психиатрия. Пациентът трябва да се консултира директно с неврологията, ако има оплаквания като загуба на сила или загуба на чувствителност в допълнение на световъртежа.
 
Как се лекува световъртежът?

Тъй като има много различни причини за световъртеж, като всяка се лекува по различен начин. Маневри за позициониране  се използват за лечение на най-често срещания доброкачествен пароксизмален позиционен световъртеж. При лечение на болестта на Мениер използването на лекарства не е достатъчно и се извършва хирургична интервенция. В допълнение, ако причината за световъртеж е туморна формация в главата, може да се наложи хирургична интервенция или рентгенография. Пациентите, които идват със световъртеж първо минават обстоен преглед на уши, нос и гърло.  Ако е нужно, ухото се оценява под микроскоп. В случаите, при които има съмнение за позиционен световъртеж, се прилага маневра, наречена " Дикс-Халпайк“. Тестът за оценка на слуха е много полезен диагностичен инструмент за диагностика на болестта на Мениер. За оценяването на неволни движения на очите, наречени нистагъм, се използват апарати, наречени "видео-електрон-нистамограф".
 
Световъртежът като причина за депресия

Световъртежът е оплакване, което предизвиква много дискомфорт на хората. Тежък и продължителен световъртеж, по-конкретно, създава чувство за безпомощност, страх и депресия в пациентите. Също така съществуват рискове при световъртеж, като възможността да се стигне падане или инцидент при шофиране.
 
Рискови групи

Въпреки че стресът не е директен причинител на световъртеж, е известно че предизвиква пристъпи на световъртеж, особено при болестта на Мениер като увеличава количеството на течността във вътрешното ухо. Хората, диагностицирани с болест на Мениер обикновено имат много натоварена работа. Най-често с болест на Мениер се диагностицират брокери, банкери, адвокати или управители, които са подложени на значителен стрес.
 
Ограничаване на консумацията на сол!

Известно е, че прекомерната консумация на сол причинява повишаване на риска от пристъпи на болестта на Мениер. Нещо повече, недохранването може да причини световъртеж, директен резултат от анемия.