Американска болница КочИСТОРИЯТА НА „АМЕРИКАН ХОСПИТАЛ“

„Американ хоспитал“ е основана през 1920 г. от морския адмирал на Съединените щати Л. Бристъл като първата частна болница с нестопанска цел в  Република Турция. От 1920г е запазила своята дългогодишна висока репутация.

Школата за медицински сестри нещо, в което Фондация Вехби Коч са  първи в Турция, също е основана по същото време и се е превърнала в неразделна част от болницата.

До 1995 г. е финансирана и управлявана от „Американ хоспитал ъф Истанбул“ Инк., базирана в Ню Йорк, след което собствеността на „Американ хоспитал“ се прехвърля на Фондация „Вехби Коч“ (ФВК), която е поддържала болницата още от създаването на фондацията.

Фондация „Вехби Коч“  е инвестирала повече от $300 милиона за развитието и възстановяването на болницата. Това е допринесло за  превръщането на болницата в лидер в здравния сектор в Република Турция.„АМЕРИКАН ХОСПИТАЛ“ ДНЕС

„Американ хоспитал“ е болница за обща и интензивна медицинска помощ с 200 легла и  62 легла за интензивна медицинска помощ. Американската болница осигурява здравни услуги във всички медицински и хирургични дисциплини с изключение на стационарно Отделение по психиатрия и Отделение по трансплантация, които се предлагат в Университетска болница „Коч“.

Освен 20,000 стационарни пациенти всяка година в болницата се  лекуват повече от 120,000 пациенти годишно в амбулаторни условия. Извършват се повече от 10,000 операции във всички сфери на хирургията.