Интервенционалната радиология включва диагностични и терапевтични методи, извършвани чрез навлизане в тялото с помощта на дребен пробив с размер на игла, без създаване на хирургически разрез. Към входната зона, се прилага локална анестезия,  като се прилагат интравенозно лекарства  за облекчаване болките на на пациента.

По този начин пациентите могат да бъдат лекувани комфортно, без да усещат болка. В прилаганите процеси се използват предимно високотехнологични устройства, като използваните материали са проектирани и произведени специално за всеки процес и цел.

С тези безболезнени и по-малко рискови методи се повишава качеството на живот на пациентите, съкращава се продължителността на болничния престой и пациентите се изписват в деня на процедурата или обикновено един ден по-късно.

С помощта интервенционалната  радиология:  
  • могат да се вземат биопсии от много органи като черен дроб, гърда, лимфни възли, простата, кисти и абсцеси;
  • могат да се отворят жлъчни и пикочни пътища, да се поставят диализни катетри, особено чернодробните тумори могат да бъдат лекувани със специални игли и лекарства.
  • аневризми, които причиняват мозъчен кръвоизлив или съдови заболявания, които причиняват инсулт, също се интервенционално лекуват без отваряне на черепа.