Болници Мемориал В Турция има 48 здравни заведения, акредитирани от JCI като предоставящи услуги в съответствие с международните стандарти. Както частните болници, така и университетските и държавни здравни учреждения работят за укрепване на инфраструктурата за здравен туризъм. Освен това направените през последните 10 години инвестиции, както и приложената програма за трансформация в здравеопазването дадоха положителни резултати, които направиха повечето лечебни заведения в страната конкуренти на тези от чужбина.

От направените проучвания и оценки става ясно, че за да може Турция да се превърне в една от водещите държави в сектора на здравния туризъм и впоследствие да запази лидерските си позиции и конкурентоспособността си е необходимо осигуряването на интегриране не само на здравното обслужване, а и на други основни сектори като хотелско настаняване, транспорт, комуникации, околна среда, архитектура, застрахователна и банкова системи, посредничество за здравен туризъм, реклама и маркетинг. Към днешна дата Турция достига и дори надхвърля западните стандарти в изброените сектори.

Към края на 2014 г. броят на пациентите от цял свят, получили здравно обслужване в Турция надхвърля 500 000 души. По-изгодните цени и по-кратките срокове карат милиони хора по света да предпочетат здравния туризъм. Така докато се подлагат на очни, дентални, ортопедични и други хирургични операции, естетически процедури или друг вид лечение, те имат възможност да посетят исторически и природни забележителности, да се забавляват докато се лекуват.

Турция притежава сериозен потенциал да се превърне в лидер в областта на здравния туризъм. Това се дължи както на географското й разположение и развитата инфраструктура на лечебните заведения, така и на подготвените и квалифицирани кадри в сектора, на прилаганите модерни технологии, историческите и природни забележителности, на богатото културно наследство и предлаганите конкуренти цени.

По данни на СЗО здравните услуги в Турция са по-евтини от тези, предлагани в повечето развити и развиващи се страни. Предлаганите конкурентни цени и обслужването в далеч по-кратки срокове, заедно с прилаганите модерни медицински технологии правят Турция най-предпочитана дестинация за здравен туризъм в световен мащаб.

Наличието на координация и разумни регулации за стопанско управление в сферата на здравния туризъм в Турция дава възможност за предоставяне на по-евтини и по-качествени медицински услуги от страна на медицински специалисти и здравни работници с отлична квалификация.