Какво представлява МАКОпластиката?


МАКОпластиката е роботизирана хирургична система, която се прилага при операции за ставно протезиране. Състои се от роботизирана ръка, която се контролира чрез компютър. Технологията МАКОпластика е разработена да подпомага хирурзите, така че да прилагат опита си индивидуализирано спрямо диагнозата и анатомията на отделния пациент.По-голямо задоволство


Методът МАКОпластика е приложен за пръв път през 2007 г. при операция за частично колянно протезиране. Впоследствие методът е приложен през 2011 г. при тотална смяна на тазобедрена става и през 2016 г. при тотално колянно протезиране. Тъй като осигурява максимална точност и прецизност при планиране на операцията и поставяне на протезата, МАКОпластиката се счита за най-голямо постижение в историята на колянното протезиране в световен мащаб, от 1968г. до днес.

Двата най-важни фактора, обуславящи успеха на артропластиката са определянето на най-подходящия за пациента размер на протезата и напълно анатомичното й поставяне. Благодарение на метода МАКОпластика хирургът има възможност преди операцията да определи точния размер на протезата и да я постави с максимална прецизност. Практиката доказва, че тези предимства удължават живота на протезата и в сравнение с традиционните методи увеличават значително задоволството, изпитвано от пациента в постоперативния период.Измерване с роботизирана ръка по време на операцията


Едно от най-важните предимства на операциите, извършени по метода на МАКОпластиката е възможността за получаване в реално време по време на операцията на стойностите за баланс и дължина. Докато тече операцията се извършва роботизирано измерване, благодарение на което хирургът има възможност да се увери в баланса на връзките в колянната протеза, както и безпогрешно да нагоди дължината при имплантиране на тазобедрена става.Как протича МАКОпластиката?


Как протича МАКОпластикатаПредоперативно планиране

Първата стъпка е извършване на индивидуално за пациента предоперативно планиране.

Преди операцията чрез сканиране с компютърна томография се получава триизмерен модел на колянната или тазобедрената става.Как протича МАКОпластикатаВъз основа на получените резултати докторът прави оценка на костната структура на пациента, сериозността на заболяването, очертанията на ставата, а също и състоянието на околните костни и меки тъкани.

Хирургът работи с инженери, специализирали в областта на МАКОпластиката, които чрез томографското сечение проектират най-подходящия размер, локация и очертания на протезата според индивидуалните особености на пациента.

С други думи, още преди да е започнала реално операцията приключва виртуално.Операция на коляното


Операция на коляноРоботизираната МАКОпластика започва с операция за частично колянно протезиране.

За да може този вид протези да изпълняват функциите си пълноценно е необходимо те да са напълно съвместими с областта на поставяне в триизмерен план.

При стандартните манипулации е невъзможно тази процедура да се извърши с двуизмерни разрези.

При роботизирания метод областта, в която следва да се постави протезата не се изрязва, а се подготвя чрез прецизно оформяне, благодарение на което протезата се поставя върху костта чрез пълно напасване.Операция на коляноПри традиционните операции за колянно протезиране като ориентири за поставяне на отделните части на протезата се използват стандарти кубчета.

Тези кубчета се поставят от хирурга върху костта, предвид някои ориентировъчни анатомични точки.

Допускането дори и на най-малко отклонение при извършване на тази процедура, било то дори и от няколко градуса, може да попречи на пълното прилягане на протезата към мястото на имплантиране.

Това води до невъзможност да се постигне пълноценно движение на ставата. В резултат могат да възникнат проблеми като неудовлетворение на пациента, ранно износване и разхлабване.Операция на тазобедрена става


Операция на тазобедрена ставаТазобедрената протеза се състои от четири части:

1. Бедрено стебло;
2. Адаптирана към него бедрена глава;
3. Ацетабуларна компонента;
4. Вложка между бедрената глава и ацетабуларната компонента.

За гладкото функциониране на тази система от четири части е необходимо отделните компоненти да са поставени под идеален ъгъл.

Позиционирането на бедреното стебло по време на операция е относително лесно, но изискващата триизмерно планиране ацетабуларната част затруднява хирурзите.Операция на тазобедрена ставаДопускането на евентуална грешка при тази част може да предизвика ранно износване на протезата, както и изкълчване на тазобедрената става.

Благодарение на роботизираната МАКОпластика хирургът има възможност да имплантира съответната част от протезата в костта с максимална прецизност, спазвайки нужния ъгъл.

Както при колянното протезиране, така и тук най-подходящия размер на протезата се определя чрез планиране въз основа на предоперативна томография. Поставянето на протезата под точния ъгъл и идеалното пасване предотвратява риска от изкълчване.


Лекари в отделениетоПроф. д-р. Ерден Ертюрер

Проф. д-р. Ерден Ертюрер

Специалист по ортопедия и травматология