За отделението


За успешното лечение на мозъчните заболявания голямо значение има както наличието на напълно оборудван медицински център, така и прилагането на екипен подход и мултидисциплинарно лечение. Благодарение на ежедневно възникващите новости в медицинските технологии, мозъчната, гръбначно-мозъчната и неврохирургията се развива изключително бързо, което води до все по-големи успехи в диагностицирането и лечението.

Медицински услуги, предлагани в отделението по мозъчна, гръбначно-мозъчна и неврохирургия



Мозъчно-съдови заболявания


Лечението на мозъчно-съдовите заболявания се осъществява от работна група по ендоваскуларна т.е. инвазивна неврорадиология и хирургия (микрохирургия). Различните методи на лечение се прилагат заедно или поотделно според състоянието на пациента.

 • Мозъчни аневризми: Мозъчно-съдово заболяване, което се проявава под формата на торбовидно издуване на съдовете на мозъка и може да предизвика кръвоизлив, водещ до рязко влошаване или смърт на пациента.
 • Артериовенозна малформация: Заболяване, при което вените и артерии в мозъка са свързани помежду си и оформят кълбовидно образувание. Често протича с кръвоизливи.
 • Каротидна стеноза: Представлява стесняване и запушване на намиращите се в областта на врата и мозъка части от венозната корона. Образуването на съсирек води до инсулт, който налага предприемане на лечение в рамките на часове.
 • Мозъчен кръвоизлив: Представлява проникване на кръв във вътрешността на мозъчната тъкан.
 • Запушване на мозъчен съд: Представлява внезапно спиране на притока на кръв към мозъка в резултат на запушване на мозъчен съд. Това състояние е известно като инсулт и налага спешно лечение. Запушеният съд се отпушва чрез прилагане на ендоваскуларен метод, чрез микрохирургия се осигурява възстановяването на притока на кръв към мозъка или освобожданате на притисната мозъчна тъкан.


Мозъчни и гръбначно-мозъчни тумори


При наличие на тумор в мозъка или нервната система на възрастни пациенти или деца се пристъпва към хирургична интервенция с прилагане на микрохирургични и енодскопски техники. Състоянието на пациентите се оценява от комисия, състояща се от мозъчен и неврохирург, радиационен онколог, медицински онколог и неврорадиолог. При някои тумори се планира прилагане на дългосрочна химиотерапия (медикаментозно лечение) и/или радиотерапия (лъчетерапия). При тумори в основата на черепа и най-вече при тумори на хипофизата операциите се осъществяват с включване на специалист по УНГ в медицинския екип.



Заболявания на гръбначния стълб


Хирургично лечение се прилага при заболявания на гръбначния стълб, дължащи се на травми при инциденти или наранявания, при възрастови изменения като стеснение на гръбначния канал и изкривяване на гръбначния, както и при вродени заболявания. Заедно с това заболявания от рода на лумбална и цервикална дискова херния се лекуват от мозъчни и неврохирурзи. При минимално инвазивната хирургия на гръбначния стълб операциите за стабилизиране (инструментация) на лумбалната и цервикалната херния или гръбначния стълб се извършват по микрохурургичен и ендоскопски метод, като заедно с това в сътрудничество със специалисти от отделението по рехабилитация се прави планиране на периода на рехабилитация и физиотерапия. В рамките на същата дисциплина се прилагат и различните видове нехирургично интервенционно лечение за отстраняване на болката.



Заболявания на мозъка и нервната система в детска възраст (Педиатрична неврохирургия)


При мозъчни или гръбночно-мозъчни заболявания, независимо дали са придобити или по рождение, се прилага хирургична интервенция. Като такива заболявания могат да бъдат посочени тумори, съдови заболявания, хидроцефалия, или събиране на мозъчна течност в черепа, както и "спиналната дисфразия", която се среща най-вече при новородените.



Травми (Нараняване на мозъка в резултат на удар или инцидент)


При пациенти с черепна травма се предприема незабавна интервенция. Такива пациенти се обслужват заедно с отделението по реанимация. Едновременно с това те се насочват за физиотерапия и рехабилитация. Целта е отстраняването на риска за живота им и повишаване на качеството им на живот. Спешното диагностициране и лечение на всякакъв вид травми (мозъчни, гръбначно-мозъчни), настъпили в резултат от инциденти се осъществява от екип от мозъчен, гръбначно-мозъчен и неврохирург, работещ при непрекъсната 24-часова координация със спешното отделение и отделението по реанимация.



Лечение на функционални заболявания


При заболявания от рода на болестта на Паркинсон, които водят до неволеви движения и понижават качеството на живот на пациентите, често се прилага мозъчен стимулатор. Лечението на заболяването спастицитет, което може да е по рождение или да възникне впоследствие като резултат от тежка черепна травма, се осъществява чрез прилагане на селективна дорзална ризотомия или имплантиране на баклофенова помпа. При пациенти с епилепсия, която не се поддава на медикаментозно лечение се планират операции за епилептична хирургия. При всички функционални заболявания решението за оперативно лечение се взема от работна група, състояща се от невролог, психиатър и физиотерапевт, която оценява необходимостта и ползата от прилагането му.

Благодарение на напредналите технологии рисковете при операциите са сведени до минимум.

 • Невронавигация: При мозъчната, гръбначно-мозъчната и нервната хирургия операциите се извършват със система за невронавигация, която осигурява възможност за триизмерно визуализиране. Този метод се прилага при наличие на мозъчни тумори, биопсия на мозъчен тумор, хирургия на гръбнака и гръбначния мозък. Тази система, наречена "невронавигация", дава възможност за използване по време на интервенцията на образите, получени преди и по време на операцията на пациента. При този метод преди пристъпване към операция се прави ЯМР на пациента и резултатите се прехвърлят в апарата за невронавигация. Получената от ЯМР анатомична и физиологична картина може да се използва по време на операцията. Така по време на интервенцията се осъществява невронавигация в реално време, което дава възможност за виждане на рисковете зони в мозъка или гръбначния мозък на пациента и планиране на действията в съответствие с това. Тази технология дава възможност за максимално точно приближаване до желаната област от мозъка или гръбначния мозък и свежда до минимум евентуалното увреждане на здравата тъкан по време на операцията.
 • Невромониторизация: По време на операции на тумори, разположени в чувствителни зони на мозъка, при аневризма или артериовенозна малформация, гръбначно-мозъчни тумори, както и при прецизни гръбначни операции (напр. при сколиоза) специалистът неврохирург получава сигнали от електроди, разположени върху лицето, ръцете и краката на пациента преди поставянето на упойка. При отслабване на сигнала хирургът получава информация, че се намира в чувствителна зона. Благодарение на това се намалява значително рискът от настъпване на парализа в областта на лицето, ръцете или краката на пациента след операцията.
 • Интраоперативна ултрасонография: По време на протичане на операцията специалистът радиолог използва ултразвуков апарат, с помощта на който установява местоположението на тумора и степента на отстраняването му. Така се осигурява възможност за цялостно отстраняване на тумори, които са трудно отличими от мозъчната и гръбначно-мозъчната тъкан.
 • Ендоскопия:Осигурява добра видимост от малка област в зони, при които се използват тесни коридори за проникване, например при операции на хипофизата, тумори във вътрешността на вентрикула и хидроцефалия. Освен това методът представлява алтернативно на микрохирургията лечение при такива често срещани проблеми в гръбнака като например дисковата херния.
 • Техника за оцветяване с Глиолан: Преди операцията на пациента се дава препарата глиолан, който осигурява различно оцветяване на тумора. По време на операцията чрез прилагане на специален филтър на хирургичния микпоскоп нормалната мозъчна тъкан и туморната тъкан се оцветяват в различни цветове. При този метод увреждането на здравата мозъчна тъкан се свежда до минимум, а отстраняването на тумора става в максимална степен. Намалява се също и рискът от неврологична загуба при пациента.
 • Будна краниотомия: При прецизни операции на тумори, разположени в говорния център или в областта, отговаряща за движението на ръцете и краката на пациента, наречена още "моторна зона", пациентът се оперира в будно състояние. По този начин говорът и движенията на ръцете и краката на пациента се контролират по време на операцията и така се предотвратява настъпването на увреждане. Този метод увеличава успеваемостта на операциите.
 • Интраоперативна КТ (O-Arm): По време на операцията се прави компютърна томография за визуализиране на моментното състояние. Прилага се най-вече при операции за имплантиране на винтове в гръбначния стълб. При операции за имплантиране на винтове, осъществени с осигуряващата 3 измерен томографски образ технология O-Arm не съществува вероятност от грешка. На всеки етап от операцията хирургът получава ключова информация, а рискът от рецидив се свежда до минимум. Благодарение на това пациентът е изложен на по-малко радиация. Методът дава възможност за опериране на по-малки пациенти. Друго предимство е намаляването на риска от инфекция.


Лекари в отделението



Проф. д-р. Гьокхан БОЗКУРТ

Проф. д-р. Гьокхан БОЗКУРТ

Специалист по неврохирургия
  Доц. д-р. Онур ЯМАН

  Доц. д-р. Онур ЯМАН

  Специалист по мозъчна и неврохирургия - специалист по гръбначно-мозъчна хирургия
   Проф. Д-р. Туфан Хичдонмез

   Проф. Д-р. Туфан Хичдонмез

   Професор по неврохирургия, Завеждащ Неврохирург в болница Лив Вади, Истанбул, университет Истиние Факултет по медицина, Отделение по неврохирургия, Истанбул, Турция