За отделението Центърът за Физиотерапия и рехабилитация към болница Мемориал , извършва физикална терапия и рехабилитация на заболявания на опорно-двигателния апарат и нерваната система, посттравматични състояния, болкови синдроми, различни вродени и придобити заболявания в острия или хроничния стадий. В нашият център се предлага цялата гама услуги, свързани с физиотерапията и рехабилитацията. Наред с класическите методики, ние използваме и най-съвремените, поддържайки центъра на световно ниво. Център за невро - рехабилитация и роботизирана рехабилитация осигурява най-високо ниво на лечение, обединявайки класически подходи и нови технологии в рехабилитацията на всички неврологични заболявания. Център за рехабилитация на спортисти. Заради разнообразните костно-мускулни проблеми много спортисти и спортни отбори изпитват затруднения при търсенето и получаването на достъп до всеобхватна спортна рехабилитация и регенеративна терапия. При нас спортистите (професионални или любители) могат да получат пълноценно лечение. Център за лечение на болка Предлага комплексно лечение на болката с прилагане на физикални методи и, когато е необходимо, в комбинация с различни медикаменти. В случаите, в които е необходимо, нашите специалисти прилагат методите на регенеративната медицина - пролотерапия, PRP и инжектиране на стволови клетки.

Повече

Световната Здравна организация признава затлъстяването като най-сериозният здравословен проблем при хората за 21 век. В съвремието ни след тютюнопушенето, затлъстяването е вторият най-често срещан проблем, който води до сериозни загуби в качеството на живота. Затлъстяването подлежи на лечение и и именно поради това информирането на масата хора и предотвратяването му е от изключително значение. Организират се редица кампании сред хората, с цел информиране за рисковите фактори от затлъстяването и резултатите от него. Въпреки това от ден на ден броят на хората със затлъстяване расте. В България над 33% от населението е с наднормено тегло или затлъстяване , а при хората над 45 годишна възраст този процент достига 45.

Повече

Системата за изследване Позитронна емисионна томография или PET-CT/ ПЕТ-КТ е една от най-напредналите технологии в света за детайлно диагностициране и подробно изследване на определени здравословни състояния, за планиране на последващо лечение или определяне на неговата ефективност. Технологията притежава качество на визуализация Ултра HD, предоставяйки възможност за ясно и детайлно изображение в широко поле, с видимост и на най-малките подробности.

Повече

Какво представлява ботоксът? Ботоксът е медицински протеин, който се синтезира от бактерия, наречена "Clostridium Botulinum" и се въвежда в тялото чрез инжектиране. Този протеин блокира предаването на нервните импулси в областта на прилагане, благодарение на което съкращаването на мускулите се възпрепятства за срок от 4 до 6 месеца.Повече от 10 години ботоксът се използа за лечение на очни болести и неврологични заболявания, а същои за третиране на бръчки и предпазване от свръхизпотяване (хиперхидроза).Благодарение на свойството си да блокира съкращението на мускулите, ботоксът е ефективен както при лечение на кривогледство, предизвикано от нежелано съкращение на очния мускул, и неврологични заболявания, съпроводени с мускулни спазми, така и при премахване на мимически бръчки.

Повече

За отделението Освен поликлинично обслужване, тук се извършват и всички видове гастроентерологични процедури за диагностициране и лечение чрез ендоскопия. С цел диагностициране в горния гастроинтестинален тракт се прилага езофагогастродуоденоскопията, за изследване на жлъчните пътища и панкреаса - ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, а за изследване на дебелото черво се извършва колоноскопия и ректосигмоидоскопия. Чернодробната биопсия (пункция) е друга процедура, която се прилага с цел диагностициране.Лечебните ни процедури са доста разнообразни. Чужди тела се изваждат от езофагуса, стомаха и ректума чрез ендоскопия. Настъпилите поради различни причини стеснявания на езофагуса и най-вече доброкачествените фибротични стеснявания се дилатират с помощта на свещ и балон. А при малигнени стеснявания на езофагуса се осигурява палиация чрез прилагане на стент. При кървене от варици, което се появява като усложнение при пациенти с цироза, се прилага склеротерапия и банд-лигиране. При пациенти, които дългосрочно се нуждаят от ентерално хранене се прилага перкутанна ендоскопска гастрономия. При наличие на източници на кървене с различен произход в горната и долната част на гастроинтестиналния тракт се предприема интервенция с цел спиране на кървенето. Полипите в колона се отстраняват чрез полипектомия. Камъните в билиарната система и канала на панкреаса се изваждат с помощта на балон и мрежичка след прилагане сфинктеромия на папилата. При стеснявания на билиарната система, дължащи се на малигнитет се поставя стент за осигуряване на жлъчния поток.

Повече

За отделението За успешното лечение на мозъчните заболявания голямо значение има както наличието на напълно оборудван медицински център, така и прилагането на екипен подход и мултидисциплинарно лечение. Благодарение на ежедневно възникващите новости в медицинските технологии, мозъчната, гръбначно-мозъчната и неврохирургията се развива изключително бързо, което води до все по-големи успехи в диагностицирането и лечението. Медицински услуги, предлагани в отделението по мозъчна, гръбначно-мозъчна и неврохирургия

Повече

За отделението В клиниката работят специалисти с голям опит в изследването и лечението на всички подгрупи урологични заболявания. Налице са разработени с помощта на съвременните технологии за нуждите на медицината и необходими за всички затворени оперативни интервенции системи, които през последните години намират все по-голямо приложение, най-вече при операции на простатата и лечение на заболявания, водещи до образуване на камъни. В клиниката по урология на разположение на пациентите целодневно работят преподаватели и специалисти медици. При мъжете урологичните заболявания водят до проблеми с бъбреците, пикочните пътища, пикочния мехур, простатната жлеза, пениса и тестисите. При жените се касае за заболявания, засягащи бъбреците, пикочните пътища, пикочния мехур и половите органи.

Повече

За отделението Раковите заболявания през последните години се разпространяват с голяма скорост и се нареждат на второ място след сърдечните заболявания по смъртност в световен мащаб. При жените най-често срещаното онкологично заболяване е ракът на гърдата, следван от различните видове генитален рак. По данни турския на НСИ 12% от всички починали в страната през 2002 г. са били болни от рак. През 2012 г. този процент достига 21 %. Прогнозата е процентът на смъртност от ракови заболявания да продължи да нараства през следващите години и да се доближи до процента на смъртност от сърдечни заболявания.

Повече

За отделението Ракът е заболяване, което протича с нарушение на функциите на засегнатия орган или система в резултат от неконтролируемото размножаване на клетките. Ето защо както диагностицирането, така и лечението и проследяването на заболяването следва да са индивидуални за всеки пациент. Това е причината онкоболните да се лекуват с мултидисциплинарен подход, обединяващ редица специалности. Благодарение на развитието на методите за образна диагностика пациентите биват диагностицирани на ранен етап и след подходящо хирургично лечение биват подложени на комбиринари целенасочени терапии съгласно протоколите на медицинската и радиационната онкология. Днес се постига голям процент на успеваемост при лечението на рака, който е сред заболяванията, предмет на най-много научни изследвания.

Повече

За отделението Ракът на простата е най-често срещаното онкологично заболяване при мъжете. За точното и ясно диагностициране на заболяването е необходимо извършване на биопсия. Биопсията на простатата се осъществява с помощта на ултразвук. Извършването на процедурата чрез ЯМР или томография е доста трудно. При прилагане на биопсия чрез ЯМР е възможно вземането на подходяща тъканна проба само от определени точки. Причина за това е фактът, че поради анатомичната си структура простата, за разлика от другите органи, не е подходяща за вземане на проби от различни съмнителни области. Фюжън биопсия на простата се извършва в болници Мемориал. 

Повече

Интервенционалната радиология включва диагностични и терапевтични методи, извършвани чрез навлизане в тялото с помощта на дребен пробив с размер на игла, без създаване на хирургически разрез. Към входната зона, се прилага локална анестезия,  като се прилагат интравенозно лекарства  за облекчаване болките на на пациента.По този начин пациентите могат да бъдат лекувани комфортно, без да усещат болка. В прилаганите процеси се използват предимно високотехнологични устройства, като използваните материали са проектирани и произведени специално за всеки процес и цел.С тези безболезнени и по-малко рискови методи се повишава качеството на живот на пациентите, съкращава се продължителността на болничния престой и пациентите се изписват в деня на процедурата или обикновено един ден по-късно.С помощта интервенционалната  радиология:  могат да се вземат биопсии от много органи като черен дроб, гърда, лимфни възли, простата, кисти и абсцеси; могат да се отворят жлъчни и пикочни пътища, да се поставят диализни катетри, особено чернодробните тумори могат да бъдат лекувани със специални игли и лекарства. аневризми, които причиняват мозъчен кръвоизлив или съдови заболявания, които причиняват инсулт, също се интервенционално лекуват без отваряне на черепа.
Проктологичен център (Отделение за лечение на хемороиди и аноректални заболявания)Аноректалните заболявания, които често се наблюдават в обществото, а именно болестите на дебелото черво, ректума и аналния регион, представляват специална категория в областта на медицината, а именно проктология. Специалисти, които лекуват тези заболявания се наричат проктолози Известно е, че животът на всеки човек се сблъсква с аноректална болест в детството, военната служба, брака или бременността. Тази област е чувствителна и болезнена, а функциите са специални и критични, затова диагностицирането и лечението са трудни и изискват специален подход и опитен проктолог.За да се осигури правилна диагностика и лечение е необходима структура, фокусирана върху тази област като цяло, със специални инструменти и технологии, както и опитни и специализирани специалисти в тази област. Работим с проктологични центрове в Истанбул, които са разположени в сертифицирани болници и предлагат високо ниво на диагностика и лечение на аноректални заболявания.