Обща информация


Радиационна онкологияС технологията MR-Linac Unity, Вашият лекар може да “види” туморната тъкан по-ясно и да регулира дозата на радиация през време на лечението, в съответствие с дневните промени на Вашите органи. Докато адекватната доза се прилага на съществуващия тумор, може да сте сигурни, че лечението е по-ефективно от всякога, тъй като апаратът може безопасно да приложи радиация без да увреди околните тъкани. Това лечение, което защитава нормалните тъкани в по-голяма степен, намалява броя сесии и създава комфорт на пациента.

Персонализирано лечение: MR-Linac Unity може да се използва при пациенти, които могат да влязат в апарата 1.5 Tesla MR и имат нужда от лъчетерапия.

Със способностите си за изобразяване с фин детайл, MR-Linac Unity предоставя ясен образ, който отделя туморната тъкан от нормалната тъкан и спомага за прецизно планиране на лъчетерапия и прилагане на адекватно лечение. В допълнение позволява отлична визуализация на меката тъкан при тумори, намиращи се в мозъка, шията и коремната област, като в същото време прецизно проследява туморните и нормалните тъкани през време на лечението с изобразяване в реално време.

MR-Linac Unity позволява на лекарите да виждат тумора с кристална яснота и да планират прецизно лечение, въз основа на текущото състояние на тумора.

Съвременната технология предоставя информация в реално време, каквато преди беше труднодостъпна, относно местоположението на тумора, функцията на органите и терапевтично таргетиране, която позволява на лекарите по-навременно наблюдение на тумора, докато лекуват пациента.Оценка на отговора на лечението


От изключителна полза; Отговорът на тумора към лъчетерапията може да се проследи като се оценят динамичните промени, които се случват в тумора през време на лъчетерапия на ректум, черен дроб, глава и шия, и при мозъчни тумори. (Единственият MR-linac апарат, одобрен от Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ в това отношение е Unity)

Тази предвидимост предоставя данни за посоката на лечение при всички видове рак и особено след лъчетерапия при мозъчни тумори.Заболявания, при които MR-Linac Unity е ефективен


65% от всички видове рак се образуват в белия дроб, простатата, колоректума, стомаха, черния дроб, гърдите и маточната шийка. И 6/7 от тези видове рак имат анатомия на меката тъкан, която е трудна за визуализация.

Лъчетерапията е процес, при който е нужно съдействие с онколози, и това лечение е от огромна полза при рецидивирали видове рак. И най-вече технологията MR Linac Unity; Тя е ефективна при следните видове тумори: на белия дроб, простатата, в стомашната кухина, черния дроб и метастази, рак на панкреаса.Какво е MR-Linac?

MR-Linac, който се прилага за лечение на рак, е апарат за лъчетерапия, използващ умен софтуер, който може да прави бързи и ясни изображения и да засича движение. Състои се от 1.5 Tesla устройство за магнитен резонанс (MR) и с линеен ускорител (Linac) в един апарат.
Колко дълго продължава лечението с MR-Linac?

Като цяло, в лъчетерапията, дозата се прилага в по-малки дневни количества. Броят дни на лечение, който може да достигне 30 сесии при класическите линейни ускорители, може да се намали при подходящи пациенти при лечение с MR-Linac. На базата на показатели като състоянието на пациента, размера на тумора, структурата, подвижността и близостта до чувствителни органи, лечението може да се приложи на даден пациент на конкретни интервали. При лечението, което обикновено е с продължителност 3 или 5 сесии, апаратът следи всички промени в пациента и предлага лечение в съответствие с развоя на заболяването. Една сесия варира между 20-50 минути, в зависимост от състоянието на пациента и тумора.
За кои видове рак се използва?

Клиниката по лъчетерапия, във взаимодействие с всички други дисциплини, свързани с онкологията, използва високотехнологичен MR-Linac за следните видове тумори.

 • мозъчни тумори
 • рак на главата и шията
 • рак на панкреаса
 • колоректален рак
 • тумори на пелвиса
 • рак на шийката на матката
 • вътрематочен рак
 • тумори и метастази на черния дроб и жлъчните пътища
 • рак и метастази на надбъбречната жлеза
 • тумори на бъбреците
 • рак на белия дроб
 • рак на стомаха
 • Езофагеално-езофагеални тумори
 • рак на простатата
 • рак на гърдата
 • мекотъканен сарком
 • вагинален рак
 • рак на пикочния мехур
 • Маси в коремната кухина


По какво се различава от класическата лъчетерапия?

При класическата лъчетерапия, целта е да се защитят нормалните тъкани и органи около тумора, докато туморът се руши чрез прилагане на висока доза радиация. Очакват се по-голяма ефикасност на лечението и по-малко странични ефекти. Ефективността на лечението се определя чрез изобразяване на тумора с компютърна томография преди и след лечението. При все това, може да е трудно да се наблюдават тъканите и меките тъкани в коремната кухина, особено с томография. С новата технология, използваща ЯМР, тези тъкани могат да се изобразят с висока резолюция. MR-Linac предоставя лечение като изобразява областта на тумора и нормалните тъкани по-ясно. Преди и през време на лечението, туморът и околните нормални тъкани се проследяват. Дози радиация, подходящи за конкретното състояние на тумора и околните тъкани в дадения момент, се преизчисляват и прилагат на пациента коректно (онлайн адаптивна 4-измерна терапия).
Макар че лечението е таргетирано, все пак увреждат ли се други части на тялото?

С технологията 1.5 Tesla MR-Linac Unity, лекарят може да види туморната тъкан по-ясно и да регулира дозата на лечебната радиация, в съответствие с ежедневните промени на органите на пациента. Като прилага нужната доза на съществуващия тумор, ефективността на лечението се увеличава, тъй като може да се облъчва по начин, който е безопасен за околните тъкани. Това лечение, което защитава нормалните тъкани по-добре, намалява броя сесии и създава комфорт на пациента.
Как се прилага лечението MR-Linac? Какъв е принципът му на работа?

Първо, на апарата за лечение се качват данните от томографията и ЯМР, след което се съставя план за лечение на пациента. След като пациентът е легнал на устройството, чрез ЯМР се определя местоположението на тумора и нормалните тъкани. Преизчислява си разпределението на дневната доза, в съответствие с настоящото състояние. Той отчита не само предвидими движения на тумора и нормалните тъкани като дишане, но също така и непредвидени движения като движения в червата на пациента. Когато лечението не върви според очакванията, тъй като се следи ежедневно с ЯМР – се планира ново лечение.
Произвежда ли се звук по време на лечението?

За успешно лечение и точно определяне в MR-Linac, таргетираната тъкан трябва да се визуализира много ясно. Това изобразяване се извършва с ЯМР. Звукозаглушаващи слушалки се използват от пациенти, на които звука на ЯМР им пречи. Пациентите могат да слушат музика, която предварително са си донесли, през време на тези сесии.
Какъв е принципът на таргетираната терапия?

Това е лечение, което се извършва изцяло в съответствие с целта. Благодарение на ЯМР образите, точността на таргетиране по време на облъчването е на най-високо ниво. При тумори, намиращи се в близост до здрави тъкани, ясното им изобразяване позволява най-доброто запазване на тъканите. През време на това лечение, което е едно от най-ефективните методи за лъчетерапия, дори и местоположението на тумора да се измести от дишането на пациента, лъчите, предназначени за тумора се фокусират изцяло върху него и постигат унищожаването на тумора с пълна сила. Както казахме, "Динамичните ЯМР промени" в тумора на пациент, през време на провеждането на лъчетерапия, ни позволяват да добием представа какъв е ефектът на лечението ввърху тумора.
Физически комфорт за пациентите?

Всички тези процеси и етапи се изпълняват, докато пациентът лежи на апарата и е подготвен за лечение. Меката носилка увеличава комфорта на пациента. Пациентът лежи в късо и широко пространство за облъчване, което спомага за намаляване на тревожността и страха му. Използва се технология, която намалява шума. В случаите, когато на пациента му пречи звука на ЯМР – се използват звукозаглушаващи слушалки.
На кого може да се прилага?

MR-Linac Unity може да се използва при пациенти, които могат да влязат в апарата 1.5 Tesla MR и имат нужда от лъчетерапия. Със способностите си за изобразяване с фин детайл, MR-Linac Unity предоставя ясен образ, който отделя туморната тъкан от нормалната тъкан и спомага за прецизно планиране на лъчетерапия и прилагане на адекватно лечение. В допълнение позволява отлична визуализация на меката тъкан при тумори, намиращи се в мозъка, шията и коремната област, като в същото време прецизно проследява туморните и нормалните тъкани през време на лечението с изобразяване в реално време.
Какви са предимствата при лечение с MR-Linac?
 • Туморните и нормални тъкани се виждат по-добре. Той отчита не само предвидими движения на тумора и нормалните тъкани като дишане, но също така и непредвидени движения като движения в червата на пациента.
 • Ежедневно адаптивно лечение, при което планът още от началото се базира на текущото местоположение на тумора и нормалните тъкани, чиито промени се засичат през всеки ден от лечението.
 • През време на прилагането на адаптивното лечение, което се изчислява съгласно движението на тумора всеки ден, положението на пациента се проверява постоянно с ЯМР образи, които се правят едновременно (Контрол на положението през време на лечението).
 • “Динамичните ЯМР промени” в тумора на пациента, през време на провеждането на лъчетерапия, ни позволява да добием представа какъв е отговорът на тумора на лечението (Единственият MR-linac апарат, одобрен от Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ в това отношение е Unity)


Какви са възможностите на MR-Linac?

Първо, възможно най-точни и кристално ясни изображения. По този начин могат да се прилагат много високи дози радиация на туморната тъкан. Околните нормални тъкани и органи са по-добре защитени. Също така се намалява продължителността на лечението. Тъй като туморната тъкан се повлиява за кратко време, може да се постигне много бърз отговор спрямо лечението. Радиация може да се приложи на рецидивиращи тумори.