За отделението


В клиниката работят специалисти с голям опит в изследването и лечението на всички подгрупи урологични заболявания. Налице са разработени с помощта на съвременните технологии за нуждите на медицината и необходими за всички затворени оперативни интервенции системи, които през последните години намират все по-голямо приложение, най-вече при операции на простатата и лечение на заболявания, водещи до образуване на камъни.

В клиниката по урология на разположение на пациентите целодневно работят преподаватели и специалисти медици. При мъжете урологичните заболявания водят до проблеми с бъбреците, пикочните пътища, пикочния мехур, простатната жлеза, пениса и тестисите. При жените се касае за заболявания, засягащи бъбреците, пикочните пътища, пикочния мехур и половите органи.Какво представлява роботизираната система "Да Винчи"?Роботизирана система Да Винчи
Хирургичното оборудване на роботизираната система "Да Винчи" се състои от 3 основни компонента.

Системата дава възможност за извършване на операции с роботизирана компютърна технология.

Най-общо казано, ръцете на механичния робот се контролират чрез поставените от компютъра и софтуера задачи, което дава възможност за по-прецизна работа на хирурга. За по-голяма точност на действията роботизираната система "Да Винчи" осигурява 3-измерен образ с висока резолюция.Конзола за работа Да Винчи
Първият компонент е конзолата, чрез която хирургът извършва операцията и контролира робота. Вторият компонент са ръцете на робота "Да Винчи". Третият компонент е кулата, където се намира системата от камери и източника на светлина и енергия.

Към ръцете на робота се свързват роботизирани инструменти, които проникват в тялото на пациента през разположени на корема му малки тръбички. Роботизираните инструменти, разположени във вътрешността на тялото се използват по различен начин при различните пациенти. 

На върха на ръцете на робота "Да Винчи" са разположени миниатюрни, роботизирани хирургични уреди с многоцелеви характеристики, които се изпращат във вътрешността на тялото. Тези уреди задължително се подменят при всеки следващ пациент.

Операцията се извършва чрез ръцете на робота. На ръцете се монтира система от телескоп и камера, които са очите на средния робот, както и миниатюрни роботизирани апарати.Да Винчи - управление на роботизирани ръцеПри системата за роботизирана хирургия "да Винчи" хирургът, който седи на конзолата получава увеличен от 10 до 20 пъти 3-измерен образ с висока резолюция дори и от най-труднодостъпните зони от вътрешността на тялото на пациента. След като получи образ хирургът поставя пръстите си в частта от конзолата, контролираща роботизираните ръце и започва да ги управлява.

Хирургът, който седи на конзолата поставя пръстите си в отделението за контрол и управлявайки ръцете на робота, извършва операцията с максимална прецизност. Тук от голямо значение е опитът на хирурга в лапароскопските и роботизираните операции.

Роботизираните ръце се насочват към вътрешността на тялото на пациента чрез тръбички, които се промушват през от 3 до 5 на брой отвора с диаметър от 0,5 до 1 см. На една от ръцете се разполагат телескопът, играещ ролята на очи за робота и камерата, която предава получения чрез телескопа образ с висока резолюция.Опериране с роботизирана хирургична система Да ВинчиОстаналите роботизирани ръце служат за извършване на хирургичната процедура. Както ръцете на робота, така и телескопът се управляват от хирургът.

Хирургичните апарати, разположени на върха на роботизираните ръце са изключително фини и могат да проникнат дори в най-трудно достъпните зони на тялото без вероятност от трепване и с възможност за завъртане до 540 °, което превъзхожда възможностите на човешката ръка.

Благодарение на прецизността на роботизираните ръце операцията протича без увреждане на тъканите и се постига изваждане на засегнатия орган.

Движението на роботизираните ръце е по-прецизно от това на човешката ръка и се изключва вероятността от треперяне.КОИ ВИДОВЕ УРОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ С РОБОТИЗИРАНАТА СИСТЕМА?Както по света, така и у нас все повече пациенти предпочитат да бъдат оперирани с роботизираната хирургична система.
Роботизираната хирургия се прилага при най-често срещаните урологични заболявания. По-долу са изброени заболяванията, за които системата е приложима (според честотата на прилагане):
 • Роботизирана радикална простатектомия при рак на простатата (отстраняване изцяло на простатата, запазва нервите)
 • Роботизирана радикална цистектомия при рак на пикочния мехур
 • Реконструкция на пикочния мехур (изваждане на пикочния мехур с помощта на робот)
 • Роботизирана парциална нефректомия при рак на бъбреците
 • Роботизирана радикална нефректомия (със запазване на бъбрека)
 • Роботизирана пиелопластика при стеснение на UPJ
 • Роботизирана адреналектомия при адренални тумори


КАКВА Е РОЛЯТА НА ХИРУРГА ПРИ РАБОТА С РОБОТИЗИРАНАТА ХИРУРГИЧНА СИСТЕМА "ДА ВИНЧИ"?Както вече бе споменато, роботизираната система "Да Винчи" представлява съвременна хирургична технология, при която работата се управлява от хирург, получаващ ясен, 3-измерен, увеличен образ с висока резолюция дори и от най-труднодостъпните места, но се извършва чрез роботизирани ръце, които притежават способността да се завъртат под всякакъв ъгъл без вероятност от трепване.

Въпреки наличието на роботизирана система, осигуряваща важно техническо предимство на хирурга, операцията се извършва не от робота, а от специалиста. Поради тази причина както при откритите или традиционните затворени (конвенционални лапараскопични) операции, така и при роботизираната хирургия, от голямо значение е подготовката и опита на хирурга, а също и умението му за работа със системата "Да Винчи".

От друга страна както при всеки вид медицинско обслужване и по-специално в хирургията, така и при роботизираната хирургия със системата "Да Винчи" наред с опита на хирурга от голямо значение е и опита на целия екип, работещ в роботизирания център.КАКВИ ПРЕДИМСТВА ОСИГУРЯВА РОБОТИЗИРАНАТА СИСТЕМА "ДА ВИНЧИ"? 1. В сравнение с традиционната открита хирургия кръвозагубата по време на операция и съответно необходимостта от кръвопреливане е много по-малка.
 2. Дори и най-дълбокоразположените органи се оперират с получаване на ясен, увеличен образ с висока резолюция. Получаването на образ е предимство, осигуряващо щадящо отношение към околните тъкани, контрол на кръвоносните съдове и предотвратяване на кървенето.
 3. Притежаваната от роботизираните ръце способност за движение под различен ъгъл без трептене дава възможност за безопасно извършване на многопосочни хирургични процедури във вътрешността на тялото.
 4. По време на болничния престой има вероятност от появата на болки, налагащи даването на малко количество болкоуспокояващи. След изписване на пациента нужното количество болкоуспокояващи продължава да е много малко.
 5. Хирургичните процедури се осъществяват през малки отвори, което е голямо предимство от козметична гледна точка.
 6. Болничният престой след операцията е 1-2 дни в зависимост от лекуваното заболяване. 95% от пациентите се прибират вкъщи на втория ден след хирургичната намеса.
 7. Голяма част от пациентите, подложени на роботизирана хирургия за радикално премахване на простатата със системата "Да Винчи" се завръщат към рутинните си занимания на втората или третата седмица след операцията.