За отделението

Ракът на простата е най-често срещаното онкологично заболяване при мъжете. За точното и ясно диагностициране на заболяването е необходимо извършване на биопсия. Биопсията на простатата се осъществява с помощта на ултразвук. Извършването на процедурата чрез ЯМР или томография е доста трудно. При прилагане на биопсия чрез ЯМР е възможно вземането на подходяща тъканна проба само от определени точки. Причина за това е фактът, че поради анатомичната си структура простата, за разлика от другите органи, не е подходяща за вземане на проби от различни съмнителни области.

Фюжън биопсия на простата се извършва в болници Мемориал. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОСТАТНАТА БИОПСИЯ?

Биопсията на простата е процедура, при която със специална игла се взема материал от простата. Въпреки, че днес технологията е много напреднала, диагнозата рак на простатата все още се поставя чрез вземане на биопсия. Взетата чрез биопсия простатна тъкан се третира със специални оцветители и се изследва под микроскоп. Според получения резултат патологът докладва на специалиста-уролог дали пациентът страда от рак на простата.
КОГА ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ БИОПСИЯ НА ПРОСТАТА?

Единственият начин за поставяне на диагноза при мъже с повишен риск от рак на простата е извършването на простатна биопсия. Лицата, при които съществува риск от развитие на заболяването се подреждат както следва:

 • Лица с висока стойност на ПСА тотален,
 • Лица със съмнителни находки при преглед с пръст,
 • Лица, при които при мултипараметричен ЯМР на простатата се установяват зони с PI-RADS 4 И PI-RADS 5
 • Лица с повишен риск от рак на простатата при генетични тестовеКАК СЕ ИЗВЪРШВА ПОДГОТОВКАТА ЗА ПРОСТАТНА БИОПСИЯ?

Тъй като простатната биопсия е инвазивна процедура, преди извършването й се извършва следната подготовка:

 • Изследване за уринна култура: изследването се прави 3 дни преди простатната биопсия за изключване на вероятността от инфекция в пикочните пътища на пациента.
 • Терапия с антибиотик: Тъй като обикновено простатната биопсия се прави с трансректален трансдюсер, ден преди извършването на биопсията на пациента се назначава антибиотик. В съответствие с протоколите на Здравна група „Мемориал” след извършване на простатната биопсия на пациента се назначава 3-дневно антибиотично лечение.
 • Прочистване на червата: Тъй като обикновено простатната биопсия се прави с трансректален трансдюсер, червата следва да бъдат прочистени преди процедурата. Поради това се прилага двукратна клизма - сутринта в деня на процедурата и 1 час преди нея.
 • Прекратяване на приема на кръворазреждащи медикаменти: Простата е изключително добре кръвоснабден орган. За избягване на сериозно кървене от трансректалния трансдюсер или в урината приемът на кръворазреждащи лекарства следва да се спре седмица преди биопсията. При нужда на пациентите се назначават кръворазреждащи инжекции с краткосрочно действие.

Простатната биопсия се извършва с местна или пълна упойка (седация). В случай че е планирано биопсията да се извърши със седация, пациентът трябва да не е приемал храна и течности 6 часа преди биопсията.
КАКВИ ВИДОВЕ БИОПСИЯ НА ПРОСТАТАТА СЪЩЕСТВУВАТ?

Днес биопсията на простата задължително се взема от съмнителни зони, установени чрез ЯМР (мултиметричен ЯМР, с апарат 3-Тесла). Простатната биопсия се разделя на 2 основни групи – класическа и фюжън биопсия на простата.КЛАСИЧЕСКА БИОПСИЯ НА ПРОСТАТАТА (СТАР ТИП):

Този вид биопсия на простатата се извършва в почти всички болници в страната от специалисти–уролози. При тази техника за простатна биопсия се използва само трансректална ултрасонография. Преди биопсията пациентът не се подлага на ЯМР. Специалистът-уролог поставя ултразвуков трансдюсер в ануса на пациента. Ултразвуковият апарат не е в състояние да различи тези зони от вътрешността на простатата, които будят съмнение за раково заболяване. Получава се образ само от предната, задната и периферната зона (кората) на простатата. При извършване на класическа биопсия изследването се прави чрез вземане на общо 12 проби от различни зони на простатата, за които се предполага, че са засегнати от рак.
ФЮЖЪН БИОПСИЯ НА ПРОСТАТАТА (НОВ ТИП)

Метод за диагностика, който се прицелва в тумора и зоните с риск от развитие на рак

Този метод за вземане на биопсия, прилаган с цел категорично диагностициране на рака на простатата е много по-усъвършенстван благодарение на новите технологични възможности. Заради технологичните новости, целящи осигуряване конфорта на пациентите и прилаганите прогресивни практики класическата простатна биопсия днес отстъпва място на "фюжън биопсията". Фюжън биопсията, която предотвратява пропускането на някои агресивно развиващи се тумори на простатата и осигурява точното локализиране на рака, се прилага успешно в някои здравни заведения в Турция, сред които и болниците Мемориал Бахчелиевлер и Мемориал Шишли. Преди извършване на биопсията пациентите се подлагат на мултипараметричен ЯМР на простатата. Чрез получените образи се определят зоните, пораждащи съмнение за рак на простатата, обозначават се и се преминава към втория етап. На следващия етап пациентът се упоява и в ануса му се въвежда ултразвуков трансдюсер за наслагване на образите, получени с ултразвук и ЯМР. По този начин стават видими зоните, засегнати от рак на простата, които не се различават на ултразвук. Методът фюжън биопсия е насочен специално към зоните с риск от рак на простатата и туморните образувания и осигурява вземането на нужните тъканни клетки. Благодарение на този метод се постига значително повишаване на процента на точно диагностицираните случаи на рак на простатата, и най-вече агресивно развиващите се (бързо напредващите) видове рак.

Кои са най-важните предимства на фюжън биопсията пред класическата биопсия на простатата?

 • При пациентите, подложени на класическа биопсия на простата не се прави ЯМР. Докато при пациентите, подложени на фюжън биопсия първо се прави мултипараметричен ЯМР на простатата.
 • Класическата биопсия обикновено протича с местна упойка, докато фюжън биопсията в повечето случаи се прави с прилагане на пълна упойка.
 • При класическата биопсия пациентът обикновено изпитва болка, докато при фюжън биопсията няма болка.
 • При пациенти, подложени на класическа биопсия бързо развиващият се агресивен рак на простата може да остане незабелязан. При фюжън биопсията този риск е сведен до минимум.
 • За разлика от класическата простатна биопсия, фюжън биопсията свежда до минимум риска от непълно или неадекватно планиране на терапията и осигурява възможност за точно диагностициране и лечение.


КАК СЕ ИЗВЪРШВА ФЮЖЪН БИОПСИЯ НА ПРОСТАТА?

Фюжън биопсия на простатаПростатната биопсия се осъществява от екип специалисти по урология и радиология. Биопсията се извъшва със "седация", така че пациентът да не изпитва болка и да не мърда по време на процедурата.

Използва се високотехнологичен апарат за фюжън биопсия "Uronav", прилаган в най-големите центрове за диагностика на рак в САЩ, чийто софтуер е актуализиран през 2019 г. Технологията, която се ползва в болниците Мемориал е лесноприложима, има свойството да фиксира точно целта и осигурява редица преимущества за пациентите.

Преди извършване на биопсията пациентът се подлага на мултиметричнен ЯМР с 3 Tesla MR.

Специалист по радиология с голям опит в изследването на простата с ЯМР, обозначава върху получените от ЯМР образи зоните, будещи съмнение за наличие на рак и ги качва в системата на апарата за простатна биопсия Uronav.ФЮЖЪН БИОПСИЯ С ЯМР

При изследването "мултипараметричен ЯМР на простатата", което се прилата за установяване на рак на простатата и техниката "фюжън биопсия с ЯМР" се използват апарати за ЯМР от ново поколение със способност за образно изследване 3 Тесла с голяма магнитна сила. Простатата се визуализира чрез техники за мултипараметричен ЯМР. Мултипараметричният ЯМР показва с голяма точност тумори на простатата с агресивен характер и големина над 0.5 cc.
Как се взема биопсия от точките, набелязани с ЯМР?

Съществуват 3 различни техники за фюжън биопсия с ЯМР:

 • Биопсия с ЯМР: От точките, набелязани с ЯМР е възможно вземането на биопсия с голяма точност. Освен от зоните набелязани с ЯМР, трябва да се извърши и систематична простатна биопсия. Вземането на систематична простатна биопсия с ЯМР дава изключително изчерпателни резултати и има 5 % приложение в световен мащаб.
 • Когнитивна биопсия с ЯМР: Специалистът, който извършва простатната биопсия запомня местата, обозначени с ЯМР и взема необходимите тъканни проби от набелязаните зони. В случаите когато са налице повече от една малки съмнителни зони когнитивната биопсия може да се окаже недостатъчна.
 • Подпомогната със софтуер ултразвукова фюжън биопсия с ЯМР: Простата на пациента се изследва с ултразвук в обстановка за биопсия. Образът, получен от ултразвуковото изследване и образът, получен от ЯМР се наслагват един върху друг с помощта на специален софтуер. При движение на ултразвуковия апликатор около простатата фюжън софтуерът приплъзва съответно насложения образ от ЯМР и в резултат се получава подробна 3-измерна ултрасонография/ЯМР образ. Въз основа на този обединен образ иглите за биопсия се насочват прецизно към зоната за вземане на проба т.е. към будещата съмнение лезия. Този метод може да бъде сравнен с ползване на навигация, вместо шофиране без упътване.