Лечение на черен дроб, жлъчка и жлъчни пътища (HPB)HPB центърът e специализиран в диагностицирането и лечението на заболяванията на черния дроб, жлъчката и жлъчните пътища.

HPB e абревиатура, състояща се от началните букви на наименованието "хепато-панкреато-билиарна" система, включваща черния дроб, панкреаса и жлъчните пътища. Тези три органа са тясно свързани помежду си. Черният дроб е най-големия орган в човешкото тяло и заема горния десен край на коремната кухина. Жлъчните пътища наподобяват мрежа от тръбички, покриващи вътрешността на черния дроб.

Жлъчният мехур пък е орган, който е свързан с тази система и макар че се намира извън черния дроб е долепен до него. След като жлъчните пътища излязат от черния дроб десния и левия чернодробен канал и каналът на жлъчния мехур се сливат в един канал. Краят на този канал преминава през панкреаса и завършва в хранопровода. Заболяванията на всяка от тези три взаимно свързани системи може да повлияят на съседните органи, а хирургичното лечение, приложено в тази област може да даде различен резултат при различните пациенти.

Хирургичните манипулации, както и ендоскопските и интервенционните радиологични методи, прилагани в областта на черния дроб, панкреаса, жлъчката и жлъчните пътища се отличават от останалите отделения със своята специфика.

Идеята за HPB, появила се в последната четвърт на XX-ти век, става все по-популярна. Непрекъснато нараства значението й като отделен дял в медицинската практика. Доказано е, че както при лечение на доброкачествени и злокачествени заболявания на черния дроб, панкреаса, жлъчката и жлъчните пътища, така и при лечение на органна недостатъчност и осъществяване на трансплантации, максимална успеваемост се постига когато отделните екипи, специализирани в медицинско, ендоскопско, интервенционно, радиологично, онкологично и/или хирургично лечение работят в едно обединяващо ги звено.Индивидуален подход при хирургичните интервенции и манипулации


HPB центърът е отделение за напредничаво диагностициране и лечение, състоящо се от медици и помощен персонал, специализирани в лечението на болестите на черния дроб, жлъчния мехур, жлъчните пътища и панкреаса. Центърът има за цел установяване и прилагане на най-подходящата за съответния пациент терапия.

Оценката на състоянието на пациентите чрез мултидисциплинарен подход дава възможност за установяването на индивидуалните възможности за лечение, приложими към конкретния пациент и включването им в терапевтичния план. В създадения на този принцип HPB център видът лечение се определя с общо решение на екипите, което изключва възникването на противоречия помежду им. Специално в случаите на чернодробен рак пациентът се оценява не само от гледна точка на интервенционната радиология, при която се прилага единствено локално аблативно лечение, а и от гледна точка на онкологичната и трансплантационната хирургия. Така пациентът получава повече възможности: локална аблация, хирургична разакция и органна трансплантация. В центъра случаите на цироза, която е сред основните причини за чернодробна недостатъчност, се проследвяват не само от специалисти хепатолози, а от специалист по интервенционна радиология, трансплантолог и хепатолог, които работят координирано.

При необходимост пациентът може да се възползва от специални процедури и да получи нов шанс чрез трансплантация на орган. За да бъде лечението максимално полезно, на пациентите се осигурява обгрижване от медицински сестри и специализиран в обслужването на болни помощен персонал. Специалното обгрижване е още едно от предимствата на центъра.Заболявания на черния дроб, панкреаса, жлъчката и жлъчните пътища (HPB)Вирални хепатити
 • Хепатит A
 • Хепатит B
 • Хепатит C
 • Омазняване на черния дроб
 • NASH (non-alkolik steatohepatit)
 • Черния дроб и алкохола

Чернодробни кисти
 • Проста киста
 • Кистаденом
 • Хидатидна киста на черния дроб

Доброкачествени тумори на черния дроб
 • Хемангион
 • Аденом
 • ФНХ (фокална нодулярна хиперплазия)

Злокачествени тумори на черния дроб
 • Хепатоцецуларен карцином (HCC или HSK)
 • Рак на жлъчните пътища (холангиокарцином)

Метастатични тумори на черния дроб

Чернодробна цироза

Чернодробна трансплантация
 • Трансплантация от трупен донор (присаждане на черен дроб от лица в състояние на мозъчна смърт)
 • Чернодробна трансплантация от жив донор


Лекари - специалисти:
 • проф. д-р. Корай АДЖРЛЪ
 • доц. д-р. Сертач ДЕМИРЕЛ
 • д-р. Толга АЛИЯЗЪДЖЪОГЛУ - хирург