Професор Д-р Корай АДЖАРЛЪ

Професор Д-р Корай АДЖАРЛЪ

Специалист, Център за трансплантация на органиМЕСТОРОЖДЕНИЕ / ДАТА НА РАЖДАНЕ

Истанбул / Турция / 1956


ЧУЖД ЕЗИК

Английски език, Немски езикОПИТ

2015 – до момента, Истанбул/Истанбул/Турция
БОЛНИЦА МЕМОРИАЛ ШИШЛИ
ХИРУРГ ЧЕРЕН ДРОБ ПАНКРЕАС ЖЛЪЧЕН МЕХУР -br- ДИРЕКТОР НА ЦЕНТЪРА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ
2007-2015, Истанбул/Истанбул/Турция
БОЛНИЦА МЕМОРИАЛ ШИШЛИ
ХИРУРГ ЧЕРЕН ДРОБ ПАНКРЕАС ЖЛЪЧЕН МЕХУР -br- ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ЦЕНТЪРА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ
2004-2007, Истанбул/Истанбул/Турция
БОЛНИЦА МЕМОРИАЛ ШИШЛИ
ДИРЕКТОР ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩА ХИРУРГИЯ -br- Специалист Чернодробна хирургия и Хирургия на жлъчни пътища
1993-2007, Истанбул/Истанбул/Турция
ИСТАНБУЛСКИ УНИВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТАНБУЛ
ДИРЕКТОР НА ЦЕНТЪРА ЗА ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
1991-2007, Истанбул/Истанбул/Турция
ИСТАНБУЛСКИ УНИВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТАНБУЛ
ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ХИРУРГИЯ НА ЧЕРЕН ДРОБ ПАНКРЕАС ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА КЪМ КАТЕДРАТА ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ
1987-1991, Истанбул/Истанбул/Турция
БОЛНИЦА ТАКСИМ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ
Специалист обща хирургия, Задължителен стаж
1986-1987, Кастамону/Кастамону/Турция
ДЪРЖАВНА БОЛНИЦА ТОСЯ
Специалист обща хирургия, Задължителен стажДРУГИ БОЛНИЦИ И ОТДЕЛЕНИЯ, В КОИТО Е РАБОТИЛ


Болница Шишли
Обща хирургия
Болница Шишли
Център за чернодробна трансплантация
Болница Шишли
Център за Черен дроб-Панкреас-Жлъчен мехур и Жлъчни пътища
Болница Шишли
Център по онкология
Болница Шишли
Център по онкохирургия


 

ОБРАЗОВАНИЕ

1999-2007, Истанбул/Турция
ИСТАНБУЛСКИ УНИВЕРСИТЕТ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТАНБУЛ КАТЕДРА ОБЩА ХИРУРГИЯ – Професор по Хирургия на черен дроб Жлъчни пътища
1993-1999, Истанбул/Турция
ИСТАНБУЛСКИ УНИВЕРСИТЕТ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТАНБУЛ КАТЕДРА ОБЩА ХИРУРГИЯ – Доцент по Хирургия на черен дроб Жлъчни пътища
1988-1991, Истанбул/Турция
ИСТАНБУЛСКИ УНИВЕРСИТЕТ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТАНБУЛ КАТЕДРА ОБЩА ХИРУРГИЯ – Главен асистент по Хирургия на черен дроб Жлъчни пътища
1982-1986, Истанбул/Турция
ИСТАНБУЛСКИ УНИВЕРСИТЕТ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТАНБУЛ – Специализация по обща хирургия
1975-1981, Истанбул/Турция
ИСТАНБУЛСКИ УНИВЕРСИТЕТ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТАНБУЛ - Медицинско образование – хуманен лекарНАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ В МЕЖДУНАРОДНИ СПИСАНИЯ :
Преди доцентура – 7 статии
След доцентура – 21 статии


СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ НА ЧУЖД ЕЗИК В НАЦИОНАЛНИ СПИСАНИЯ :

Преди доцентура – 3 статииСТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ В НАЦИОНАЛНИ СПИСАНИЯ :

Преди доцентура – 22 статии
След доцентура – 17 статииНАПИСАНИ РАЗДЕЛИ НА КНИГИ

1‘ва книга : Обща хирургия, Раздел : Трансплантации на органи, стр. 251-264
2‘ра книга : Хирургична гастроентерология, Раздел : Хирургична жълтеница, стр. 51-59
3‘та книга : Хирургична гастроентерология, Раздел : Хирургична жълтеница, стр. 60-70
4‘та книга : Клинична онкология, Раздел : Рак на панкреаса, жлъчния мехур, жлъчните пътища, стр. 96-109
5‘та книга : Подход към болните от рак, Раздел : Място на метастазектомията, стр. 281-296
6‘та книга : Обща хирургия, Раздел : Трансплантации на органи, стр. 277-290
7‘ма книга : Учебници по Основни и клинични науки на Медицински факултет Истанбул към Истанбулски Университет : Обща хирургияПРОФЕСИОНАЛНИ ЧЛЕНСТВА

- Турско сдружение на хирурзите
- Турско сдружение за хепато-панкреато-билиер хирургияПрофесионални обучения, курсове и конференции, на които е взел участие

- Гост хирург в Клиника Universitat Hamburg Chirurgicsche, Германия, 1995
- Медицински център Mount Sinai, Департамент по бъбречна трансплантация, Ню Йорк, САЩ, 1991-1992
- Панелист и лектор на над 250 национални и международни панели, конференции и конгреси
- Участие като модератор в 20 национални и международни срещи