Доц. д-р. Салих Боа

Доц. д-р. Салих Боа

Специалист по гастроентерологияОпит


БОЛНИЦА МЕМОРИАЛ БАХЧЕЛИЕВЛЕР
Специалист по гастроентерология
от 2018 г. досега - Хален, Истанбул/Турция

УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА ЕФТАЛ, ШИШЛИ
Специалист по гастроентерология (задължителна практика)
2016 г. - 2018 г., Истанбул/Турция

ЙЕЙЛСКОТО УЧИЛИЩЕ ПО МЕДИЦИНА - ЙЕЙЛСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИИ "НЮ ХЕЙВЪН"
Следдокторска стипендия
2014 г. - 2016 г., САЩОбразованиеУНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА ЕФТАЛ, ШИШЛИ
Специализация по гастроентерология
2010 г. - 2014 г. , Истанбул/Турция

УНИВЕРСИТЕТ БАШКЕНТ, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Специализация по вътрешни болести
2004 г. - 2010 г. , Анкара/Турция

УНИВЕРСИТЕТ ХАДЖЕТТЕПЕ, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ (АНГЛ.)
Обучение по медицина
1998 г. - 2004 г., Анкара/ТурцияНаучни публикации


  • UEG-Week – National Scholar Award: Increased Insulin Resistance is an Independent Risk Factor For Post ERCP Pancreatitis , 2015
  • IMKASID - Poster of Excellence Award: Serum ST2 in Inflammatory Bowel Disease: A Potential Biomarker for Disease Activity, 2016
  • Авторство на раздели от международни книги: Hepatic Features of Wilson Disease. Salih Boga, Aftab Ala, Michael L. Schilsky. Handbook of Clinical Neurology, 2017
  • Над 30 научни публикации, поместени в международни и национални рецензирани списания
  • Над 100 доклада, изнесени на международни и национални конгреси
  • Множество позовавания на научни публикации


Членство в професионални организации


  • EASL( Европейска аасоциация за изучаване на черния дроб)
  • TGD (Турско дружество по гастроенеторология)
  • TKAD (Турско дружество за изследване на черния дроб)
  • TTB (Съюз на турските лекари)