Донорство и трансплантация на органи в САЩКакво трябва да знаете за трансплантациите на органи?

Ако имате нужда от донор на орган, вероятно се борите с много емоции. Тази статия ще Ви подготви какво да очаквате.

Трансплантация на орган – хирургическото премахване на здрав орган от един човек и трансплантацията му в тялото на друг, чийто орган е повреден или отказал, често е животоспасяваща операция и дава на реципиента един нов шанс за живот.

Но трансплантацията на орган е също така изключително важна операция, криеща много потенциални рискове и недостатъци, като например вероятността за отхвърляне на органа от страна на тялото.

Точно поради тази причина, Вие и Вашите близки трябва възможно най-скоро да получите колкото се може повече информация за трансплантацията на орган.Трансплантация на орган:

В САЩ, според Обединена мрежа за споделяне на органи (UNOS) неправителствена организация, локализирана в Ричмонд, се провеждат 9 типа трансплантация на органи. UNOS администрира единствената в страната мрежа за закупуване и трансплантации на органи, която включва списък на чакащите за трансплантация на органи.

Трансплантации на органи включват бъбрек, панкреас, черен дроб, сърце, бял дроб и черво.

Вече са възможни и васкуларизирани композитни алографти, включително и трансплантация на лице и ръка. Понякога се правят ,,двойни“ трансплантации, като например бъбрек/панкреас или сърце/бял дроб.

През 2018 г. в САЩ били извършени повече от 36 500 трансплантации на органи, според UNOS. Повечето получатели са на възраст между 50 и 64 години. Към днешна дата повечето донорски органи идват от трупни донори, но процентът на живите донори се увеличава всяка година от 1988г. насам.
Бъбречните трансплантации са най-често срещаният вид операция по трансплантация. Най-рядко срещаните едноорганни трансплантации са червата.

В зависимост от необходимия орган органите се съпоставят, като се използват няколко характеристики, включително кръвна група и размер на необходимия орган. Също така при трупен донор се взема предвид колко време някой е в списъка на чакащите, колко е болен и разстоянието между донора и потенциалния получател.Имате нужда от трансплантация на органи: Какво следва?

След като вашият лекар Ви информира, той или тя обикновено ще Ви насочи към център за трансплантация на органи.

Не сте задължени да отидете в препоръчания център, казва Джиджи Спайсър, RN, вицепрезидент на услугите по трансплантация на здравна система Tulane в Ню Орлиънс. Това е моментът, в който Вие като потенциален получател на трансплантация трябва да станете много проактивни, дори ако все още сте шокирани от новините.

Грешка е да се откажете и да оставите здравния си екип да вземе всички решения, казва Спайсър. Има някои неща, които не можете да контролирате, но изненадващо количество можете.

Започнете с търсене на центрове за трансплантация по вид на органите и след това по щат или по регион, на уеб страницата на UNOS. Кликнете върху „Ресурси“ и след това „Регистър на членовете“.

Можете да получите конкретни доклади за центрове в цялата страна, като посетите уебсайта на Научния регистър на получателите на трансплантации. Включени в докладите са времената на чакане, броя на живите спрямо починали донори, процента на оцеляване и други факти.

Статистиката може да Ви се стори сложна, така че трябва да помолите Вашия лекар или болничното заведение да Ви помогне да ги интерпретирате.

Важно е, казва Спайсър, да се информирате за болестта си колкото е възможно повече и да съберете възможно най-много информация за трансплантация на органи, така че да сте информиран пациент.Попадане в списъка за чакане за трансплантация на органи

За да влезете в националния списък на чакащите за трансплантации, се свържете с болницата по трансплантация, която Вие и Вашият лекар сте избрали и поискайте среща. Ще бъдете оценени от екипа за трансплантация на органи, който ще вземе предвид вашата медицинска история, текущото здравословно състояние и други променливи, за да видите дали наистина сте добър кандидат за трансплантацията.

Всяка болница за трансплантация има свои собствени критерии за оценка. UNOS също е разработил насоки. Ако екипът Ви приеме за кандидат, той ще Ви добави към националния списък на чакащите, поддържан от UNOS.

За да разберете дали сте в списъка, консултирайте се с Вашата болница за трансплантация. UNOS не изпращат писмени известия за това кой е в списъка на чакащите. Според UNOS можете да поискате да бъдете включени в повече от една болница, но имайте предвид, че отделните болници могат да имат своите правила за това; не забравяйте да попитате.

UNOS поддържа текущ брой от списъци с чакащи за трансплантация в цялата страна, орган по орган, на своя уебсайт и редовно го актуализира. Към септември 2019 г. около 113 000 души бяха в списъка на чакащите в цялата страна за органи от всички видове.Време, политики, процедури за трансплантация на органи

Средното време на чакане за трансплантация на орган варира в зависимост от нужният орган, възраст, кръвна група и други фактори. Например, времето за изчакване може да достигне седем до 10 години за кандидатите, които чакат трупни донори на бъбречни органи.

UNOS има онлайн база данни, известна като UNET, която събира, съхранява и анализира данни от списъка на чакащите пациенти, съвпадение на органи и трансплантации. Всички програми за трансплантация на органи в САЩ, както и организациите за закупуване на органи и лаборатории за типизиране на тъкани работят заедно, за да споделят органите. Базата данни позволява на съоръженията да регистрират пациенти, да сравняват дарените органи на пациенти в списъка на чакащите за трансплантация и да управляват данните на пациентите с трансплантация преди и след операцията.

В САЩ работят повече от 200 болници за трансплантации.

През юни 2007 г. влезли в сила нови федерални правила, които затегнали стандартите за центровете. Наред с другите изисквания, центровете са длъжни да извършват средно 10 трансплантации годишно, с някои изключения, за да запазят федералното финансиране.

UNOS първо разпределя органите на местно ниво. Но ако не се намери съвпадение, органът се предлага на добро съвпадение регионално, а след това и национално, ако е необходимо.Какви са вашите възможности за донор на органи?

Също така може да имате избор дали донорът на органи е починал или живее.

Живите донори се подреждат чрез отделните центрове за трансплантации, според UNOS. Друг вариант, ако се нуждаете от бъбречна трансплантация, е да се свържете с Националния съвет за семейни донори на Националната фондация за бъбреците.

Вашият орган на жив донор може да бъде съпруг / съпруга или друг член на семейството или извън него, като приятел, казва Спайсър. Тества се кръвта на потенциалния жив донор, за да се провери дали тя е съвместима с реципиента.

Но дори и кръвните групи да не са съвместими, може да успеете да намерите програма, която позволява прокси донори. Това е, когато някой, който не съответства на предвидения донор, все още може да дари органа за нечия друга употреба и планираният донор отива в горната част на списъка за трансплантация.

Друга възможност се нарича кръстосана бъбречна трансплантация , при която получателите, които имат донори, които не са съвместими, могат да влизат в програми, където са в състояние да „разменят“ донори.

Тези, които се нуждаят от трансплантация, често питат дали могат да си купят орган. Отговорът е прост: Не. В САЩ е престъпление да си купиш орган.

Въпреки, че други държави позволяват продажбата на органи, лекар, практикуващ в САЩ, не би поставил този орган, казва Спайсър.Събиране на информация за трансплантации на органи

В зависимост от органа, който се трансплантира, можете да получите друга помощ от различни организации. UNOS има на своя сайт изчерпателен списък от национални организации като Американската сърдечна асоциация, Американската бъбречна фондация и Американската фондация за черния дроб до държавни организации като Джорджия Фондация за трансплантация.

На разположение ви е широк спектър от информация за трансплантации на органи. Можете да бъдете неразделна част от процеса, като натиснете тези ресурси.