Лечение на затлъстяване и съпътстващи затлъстяването заболявания

Настоящите варианти за лечение се променят според ИТМ на болния и съпътстващите останали свързани заболявания. Обикновено с напредване на нивото на затлъстяване се променят и препоръчителните варианти за лечение.

Варианти за лечение при затлъстяване

* (Диета, физическа активност и промяна на поведението)

Първият вариант за лечение обикновено е промяна на начина на живот. Това включва диета, физическа активност или промяна на поведението. Следващият вариант е медикаментозното лечение. В тази категория влизат употребата на медикаменти за отслабване или на лекарства насочени към специфична болест, като прилагане на лечение с инсулин при наличието на Диабет тип 2.

Докато вариантите за лечение описани като Бариатрична и Метаболитна Хирургия са дефинирани от Американската Здравна Асоциация, за болни с ИТМ≥35 и наличие на свързано заболяване съпътстващо затлъстяването и за болни с ИТМ≥40 без наличие на свързано заболяване.Промяна на начина на живот

Промяната на начина на живот е в основата на всички методи на лечение. Обикновено, препоръчваните промени са следните:
 • Приемането на калории трябва да се намали от настоящото ниво до нива между 500 и 1000 калории.
 • Дневният план на хранене трябва да се прилага до 4-6 седмици.
 • Теглото на болния трябва да се мери веднъж на седмица.
 • Физическата активност трябва да се увеличи.
 • Приемането на течности трябва да се състои в голяма степен от вода.
 • Промяната на начина на живот помага и за преодоляване на сигналите за емоционалност и стрес.

Промяна начина на живот - основа на лечение при затлъстяванеРезултати от промяната на начина на живот

Според публикувания през 2005 година труд JAMA, е установено, че с промяната на начина на живот годишно да се свалят между 0-3,5 килограма.

По-долу може да откриете сравнение на ефекта при отслабване на няколко често прилагани известни диети.

ДиетаВ края на една годинаСвалени килограми за една година
Atkins *21/40 (53%)2.1 килограма
Zone26/40 (65%)3.2. килограма
Weight Watchers*26/40 (65%)3.0 килограма
Ornish20/40 (50%)3.3 килограма

Според изследване за затлъстяването в Швеция (SOS), публикувано през 2002 година в New England Journal of Medicine, е установено, че с промяна на начина на живот и прилагане на диета, след 15 години болните свалят само 1% от теглото си.

Резултати от промяната на начина на животВарианти за медикаментозно лечение

Министерството на здравеопазването потвърждава, че медикаментозното лечение в дългосрочен план е метод, който може да се прилага допълнително към лечението на затлъстяването и съпътстващите затлъстяването заболявания. Тези медикаменти могат да бъдат включени като част от програма за лечение включваща диета, физическа активност и поведенческа терапия.

Ако след 6 месеца промяната на начина на живот не доведе до отслабване, може да се помисли за медикаменти.

Медикаментозно лечение при затлъстяванеБариатрична и метаболитна хирургия е най-ефективния вариант за лечение на затлъстяване.

При лечението на затлъстяване, според документа за единомислие, публикуван от Американската Здравна Асоциация през 2005 година, хирургическото лечение е единствения метод, който се препоръчва за трайно отслабване.
 • Бариатричната и метаболитна хирургия показва значителни подобрения при съпътстващите затлъстяването заболявания.
 • При Диабета тип 2 оздравяване от 45 % до 68%,
 • При хипертонията оздравяване от 42% до 62%,
 • При остеопороза и ставни заболявания до 41% оздравяване.
 • При сънна апнея, оздравяване от 45 % до 76 %
 • Бариатричната хирургия осигурява отслабване в големи размери
 • В сравнение с промяната на начина на живот или с медикаментозното лечение, осигурява повече от 45% отслабване за период от 3 години след операцията.
 • При анализ на данните за средни нива на отслабване за период от 10 години ; се вижда, че докато с другите варианти се осигурява отслабване средно с 1 килограм, то при болните, на които е приложена бариатрична хирургия осигуреното отслабване е средно 20 килограма.