Какво представлява регенеративната медицина?Регенеративната медицина представлява производство на живи, функционални тъкани с цел възстановяване на тъкани или органи, загубили функциите си поради напредване на възрастта, заболяване, увреждане или вродена аномалия.

В регенеративната медицина съществуват два начина за постигане на успех:

1. Чрез въздействие върху неподдаващи се на лечение органи и тъкани, така че те да започнат да се самовъзстановяват.

2. В случай че организмът не е в състояние да се самовъзстанови, се предприема трансплантация на тъкани и клетки, които са манипулирани и разработени извън тялото на пациента.

В тази обширна област попадат множество сфери на изследователска дейност, включително инженерството на биоматериали, трансфер на растежен фактор, трансплантационната наука, лечение с клетки и др.

Клетките, предназначени за използване в регенеративната медицина са компетентни, живи клетки, осигуряващи клетъчно обновление, а също и подходяща среда за оптимална органна/тъканна хомеостаза.


Колко разпространено е лечението със стволови клетки?


В последните години клетъчното лечение става все по-разпространено в световен мащаб. Но този вид лечение може да се прилага единствено с клетъчни продукти, произведени в притежаващи съответните разрешителни сертифицирани центрове.Какво е възрастовото ограничение при лечение със стволови клетки?


При пристъпване към лечение с клетки се прави обща преценка на възрастта, заболяването и клиничната картина на пациента. Всички фактори следва да се оценяват в съвкупност.Колко дълго живеят генерираните стволови клетки?


Срокът на годност на клетките зависи от условията, при които са произведени. Според клиничната картина при пациента клетките могат да се съхраняват замразени, така че лечението с клетки да се повтори при необходимост.Колко дълго трае производството на стволови клетки?


Времето за производство варира според тъканта, от която са получени клетките и метода, по който са обработени. Процедурата по изолирането на стволови клетки от биопсията, взета от съответната тъкан, култивирането и намножаването им до достатъчен за присаждане брой може да продължи до 3-4 седмици.Какво представляват стволовите клетки?


Какво представляват стволовите клетки?"Стволови клетки" се наричат клетките, които имат потенциал да се трансформират в различни типове клетки и способността да се възстановяват. За разлика от мускулните и нервните клетки, които не се възстановяват, стволовите клетки притежават способността да се умножават чрез многократно делене. За разлика от чернодробните и бъбречните клетки, които имат ограничено размножаване, стволовите клетки могат да се размножават в продължение на месеци в лабораторни условия.

Стволовите клетки притежават две важни особености, които ги отличават от клетките, съставящи такива органи на организма като черен дроб, черва, кожа и други.

Първо - тези клетки имат способността да се делят и възстановяват в продължение на дълги периоди от време. От една единствена стволова клетка могат да произлязат милиони клетки, докато капацитетът за делене на клетките на гореизброените органи е много по-ограничен.

Второ - една стволова клетка не се кооперира с околните (както в сърдечия мускул с цел изпомпване на кръвта към тялото), не пренася кислорода към тъканите (както правят червените кръвни клетки) и не предават електрически и химически импулси към тъканите и органите (както правят нервните клетки). Въпреки това неспециализираните стволови клетки могат да послужат за производство на специализирани клетки - клетки на сърдечния мускул, кръвни или нервни клетки.Кой може да се подложи на лечение със стволови клетки?


Пациенти с подходяща възраст и физическо състояние, страдащи от заболяване, лечимо със стволови клетки могат да се възползват от този вид терапия.Откъде могат да се вземат стволови клетки?


Теоретично стволовите клетки се получават от всички телесни тъкани и органи. Въпреки това днес при лечение със стволови клетки като източник най-често се използва костен мозък, пъпна връв, ставна течност или мембрана и мастна тъкан от коремната област.Как се генерират стволови клетки в лабораторни условия?


Стволовите клетки се генерират в лабораторни условия чрез използване на тъканна проба (биопсия), взета от пациента във връзка със заболяването му. Изолираните от тъканната проба клетки се хранят непрекъснато при подходящи условия и се намножават при прилагане на стриктен контрол.