Какво представлява трансплантацията на черен дроб?Черният дроб

Черният дроб е орган в човешкото тяло, разположен от дясната страна, непосредствено под диафрагмата и тежащ приблизително 1-2 кг. , в зависимост от ръста и теглото на човека.

Черният дроб е най-големият човешки орган, той е мек и е тъмночервен на цвят. Много от жизненоважните химически процеси протичат именно в черния дроб.

Черният дроб секретира жлъчка. Жлъчният сок емулгира мазнините и ги превръща в малки капчици, с което подпомага преработването им.Функции

Черният дроб помага на тялото да усвои приетата храна. За целта той разгражда сложните молекули в кръвта, идваща от храносмилателната система и ги превръща в молекули, годни за употреба и съхранение. След това черният дроб по кръвен път изпраща полезните от тях към останалите клетки. А вредните биват преработени от него и насочени към бъбреците, където се филтрират и изхвърлят от тялото под формата на урея.

Черният дроб:
 • Секретира около 800-1500 мл жлъчка дневно.
 • Регулира метаболизма на мазнини, протеини и захари.
 • Има роля за регулирането на телесната температура.
 • Складира вещества, необходими за производството на мазнини, протеини, захари и кръв.
 • Регулира количеството на кръвната захар и складира излишната глюкоза под формата на глюкоген.
 • Много от веществата, играещи роля за съсирването се произвеждат в черния дроб.
 • Има влияние върху функциите на хормоните.
 • Осигурява производството на кръвни клетки в ембрионалния период.
 • Складира витамини D, B, и A, както и витамин К, който играе роля при съсирването на кръвта, желязо, калций, мед, протеини и мазнини. Синтезира витамин А от каротин.
 • Играе роля в производството на лимфа. Синтезира голяма част от антителата.


Относно чернодробните трансплантации

Присаждане на черен дроб

1. Това е единственото куративно лечение при напреднал стадий на цироза.
2. Може да се извърши чрез даряване на черен дроб от лице със съвместима кръвна група, което трябва да е близък или роднина до 4-та степен на пациента или ако няма родствена връзка с него, да е налице разрешение от етична комисия. Възможна е и трансплантация на черен дроб от лице в състояние на мозъчна смърт.
3. При извършване на трансплантацията в подходящи условия успеваемостта е около 80-90 %.
4. След трансплантацията на черен дроб пациентът се връща към обичайния си начин на живот.Най-подходящото време за извършване на чернодробна трансплантация

Съгласно международните протоколи пациенти със цироза, на които прогнозно им остава по-малко от година живот следва да се насочат за трансплантация. Стадиите на чернодробната болест се степенуват от А до C. Обикновено всички пациенти в стадий C и B са подходящи за извършване на трансплантация. Пациенти, проявяващи някой от долуизброените симптоми на чернодробна недостатъчност следва непременно да се консултират със специалист. Специалистът по чернодробни заболявания прави преценка за това кое е по-подходящо за пациента – трансплантация или медикаментозно лечение. При всички положения, колкото по-добро е състоянието на пациента, толкова по-успешна е трансплантацията. При навреме извършени операции за присаждане на черен дроб от подходящ донор успеваемостта е около 80-90 %.Болести, лекувани чрез чернодробни трансплантации
 • Цироза
 • Чернодробни тумори, разпростиращи се извън черния дроб
 • Някои бавно растящи тумори, обхващащи черния дроб
 • Внезапно развила се чернодробна недостатъчност
 • Някои паразитни болести от сорта на алвеоларна киста
 • Някои вродени метаболитни заболявания и хематологични заболявания
 • Големи наранявания на черния дроб вследствие на травма


Оценка преди пристъпване към трансплантация

Обикновено при поставяне на диагноза чернодробна болест в последен стадий специалистът препоръчва извършването на оценка. Оценката на реципиента се състои от три етапа и в повечето случаи налага от 5 до 7 дни болничен престой с цел:

1. Поставяне на точна диагноза и определяне на стадия на чернодробната болест и спешността на нуждата от трансплантация.
2. Установяване дали пациентът е подходящ за трансплантация. Проверява се състоянието на сърдечно-съдовата система, бъбреците, кръвта и останалите системи и се премахват евентуални инфекции.
3. На последния етап е необходимо пациентът да бъде подготвен психически за предстоящата трансплантация. Пациентът и семейството му се информират за процедурата, престоя в болницата, очакваното развитие в постоперативния период, проследяването и грижите за пациента след оздравяването му.Какво следва след извършване на оценката?

Ако е налице жив донор, той се подготвя и се се пристъпва към чернодробна трансплантация.Заболявания при децата, при които се прилага чернодробна трансплантация
 • Най-често срещаната причина за извършване на чернодробна трансплантация при децата е билиарната атрезия, при която жлъчните пътища липсват. Жълтеница при новородено, която продължава повече от 15 дни, както и екскременти със светъл кремав цвят будят съмнение за това заболяване.
 • Генетични болести – болест на Уилсън, Алфа-1-антитрипсинова недостатъчност, тирозинемия,
 • Метаболитни заболявания –фамилна хиперхолестеролемия, синдром на Криглер-Нейър и др.
 • Холестатични чернодробни заболявания: PFIC – 2 v.s.
 • Чернодробни тумори – Хепатобластом, невроендокринни чернодробни метастази
 • Остра чернодробна недостатъчност: При децата може да бъде предизвикана от ред причини, най-често отравяне с гъби и хепатит А.


Период на подготовка за чернодробна трансплантация
 • Извършва се от специалисти по детска гастроентерология с опит в подготовката за чернодробни трансплантации.
 • На пациентите се поставят липсващите ваксини.
 • Храни се редовно, за да напълнее.
 • Лекуват се инфекциите, ако има такива.
 • Вземат се нужните мерки за предотвратяване на венозни кръвоизливи.
 • Вземат се мерки за проследяване на състоянието на сърдечно-съдовата, костната и хормоналната системи.
 • Донорът и реципиентът в кратък срок се подготвят за извършване на чернодробна трансплантация.


Трансплантация на черен дроб от жив донор / Трансплантация на част от черния дроб на жив донор

Поради недостатъчния брой на дарените органи повечето пациенти губят живота си докато чакат нов черен дроб. Този проблем може да бъде решен чрез присаждане на пациента на част от черния дроб на друг човек (близък на болния). За целта е необходимо близък на пациента от същата кръвна група или човек, с когото нямат родствени връзки, но е одобрен от етичната комисия, да изрази съгласието си за такава операция. Ако след детайлно обследване се установи, че той е подходящ, се пристъпва към процедура по вземане на част от черния му дроб (лява, дясна половина или по-малка част) и присаждането й на пациента.Даряване на черен дроб от жив донор
 • Това решение следва да е взето без оказване на натиск, със свободната воля на дарителя.
 • Донорът следва да е навършил 18 години.
 • Кръвната група на донора трябва да е съвместима с тази на пациента.
 • Трябва да не е налице активна инфекция,
 • Да няма тумори.
 • Да няма заболяване, което да е пречка за извършване на операцията (DM, сърдечна недостатъчност и др.)
 • Черният дроб на донора трябва да е със запазена структура и функции.
 • Обемът на черния дроб трябва да е достатъчно голям за донора и пациента.


На какви изследвания се подлага кандидат-донорът преди пристъпване към чернодробна трансплантация?
 • Определяне на кръвната група
 • Пълна кръвна картина
 • Пълно изследване на урината
 • Тестове за установяване наличието на вируси: HBS Ag, Anti-HBS, Anti HBc IGG, anti HIV, AntiHCV Anti CMV- IGM, AntiCMV-IGG.
 • Биохимични тестове на кръвта (T Bil, D Bil, ALT, AST, GGT, AP, кръвна захар на гладно, T Protein, Albumin, Na, Cl, K, Mg, inorg-P, BUN, Kreatinin, пикочна киселина, LDH, CPK)
 • Амилаза, CRP, общ холестерол, LDL, HDL, триглицерид.
 • Изследване на функцията на тироидната жлеза: TSH, T3, T4
 • Тромбинов профил: PTZ, Aptt, тромбиново време
 • Кардиологично изследване: EKG, EKO, сцинтиграфия, ЕКГ с усилие и ангиография, ако е необходимо.
 • USG: Оценка на състоянието на черния дроб и жлъчните пътища, омазняване и васкуларни структури.
 • Изследване за установяване на гръдни заболявания: тестове за дихателна функция, предно-задна белодробна графия, Toraks CT, ако е необходимо.
 • Чернодробна СТ ангиография: за оценка на васкуларните структури и изчисляване на обема.
 • MR холангиография: относно анатомията на жлъчните пътища.
 • Чернодробна биопсия.
 • Консултации: Гръдни заболявания, кардиология, психиатрия.


Чернодробна трансплантация от трупен донор

При този вид трансплантации донорът е лице в мозъчна смърт, което приживе е дарило органите си или семейството му е дало съгласие за това. Става дума за пациенти, приети в реанимационно отделение, при които е настъпила мозъчна смърт вследствие на инцидент или заболяване. След като категорично се установи настъпването на мозъчна смърт при пациента, се провежда разговор с близките му и при съгласие от тяхна страна някои от органите на донора и черният му дроб могат да бъдат използвани за присаждане на нуждаещи се пациенти.Какво е необходимо за вписване в списъка на чакащите за чернодробна трансплантация от трупен донор?

Пациентите, нуждаещи се от чернодробна трансплантация следва да се регистрират в Националната координационна система на Министерството на здравеопазването, за да имат шанс за присаждане на органи от трупен донор. За целта е необходимо да се обърнат към център за чернодробни трансплантации. Ако след направените в центъра изследвания не се установят пречки, пациентът се вписва в системата. Явяването за извършване на контролен преглед в сроковете, назначени от Министерството на здравеопазването и повторното извършване на изследванията са от изключително голямо значение.Срок на годност на черен дроб от трупен донор

Черният дроб може да бъде запазен в специални разтвори за съхранение до 12-15 часа след екстракцията му. През това време се извършват интегрирани с Националната координационна система действия за установяване на най-подходящите реципиенти и насочване на черния дроб към съответния център. Пациентите с остра чернодробна недостатъчност и тези, нуждаещи се от повторна трансплантация са с предимство при постъпване на подходящ орган в системата.Често задавани въпроси


Каква е възрастовата граница за донори?

Всеки човек, навършил 18 години и в добро психическо здраве може да стане донор. Обикновено горната възрастова граница е 55 години, като кандидат-донорите в по-напреднала възраст се оценяват според общото им състояние. Най-важното е донорът да няма здравословни проблеми.Каква съвместимост е необходимо да има между донора и реципиента?

Необходимо е да е налице съвместимост на кръвната група. Хората с 0 Rh (-) са универсални донори, а пациентите с АВ Rh (+) - универсални реципиенти. Всеки може да получи черен дроб от донор със същата кръвна група. Rh факторът не е от значение. Например: за реципиент с А Rh (+) са подходящи донори с А Rh (+),А Rh (-), 0 Rh (-), 0 Rh (+) и 0 А Rh (-). Друго важно условие е взетата част от черния дроб да е достатъчно голяма за реципиента, а останалата - достатъчно голяма за донора. Тази оценка се прави чрез CT преди пристъпване към операция.Какъв е рискът от операцията за донора?

Световноприетото ниво на риск за живота на донора е около 1%.