Лечение при наднормено тегло и затлъстяване
Затлъстяването запазва своето водещо място като болестта на съвремието. Болестното (морбидно) затлъстяване представлява прекомерно натрупване на мазнини под формата на мастна тъкан, което застрашава живота и създава предпоставки за възникването на редица други съпътстващи, вторични болести. На челно място измежду съпътстващите заболявания са захарният диабет, хипертонията, мастната дистрофия на черния дроб, бъбречната недостатъчност, дихателните проблеми, увреждането на ставите и развиване на раково заболяване. Всяка година, като последица от затлъстяването и произтичащите от него други нарушения, по света умират изключително голям брой хора, а друга част живеят при силно влошено качество на живот. Състояние, при което индексът на телесна маса е 30,0 кг/м2 или по-висок се дефинира като болестно затлъстяване.

В днешно време се отдава голямо значение на своевременното диагностициране и лечение на затлъстяването и съпътстващите го заболявания. Във връзка с това хирургичното лечение (бариатрична хирургия) се разпространява с все по-високи темпове в света и постигнатите в тази област резултати са изключително добри. Лечението чрез хирургическа интервенция решава проблема с метаболитните смущения, осигурява трайно намаляване на теглото, елиминира съпътстващите заболявания, намалява свързаната със затлъстяването смъртност и предотвратява влошаващите качеството на живот проблеми.

Най-старият и доказал своята ефективност метод на хирургично лечение е стомашният байпас. След като се установи, че оперативната намеса е най-добрият избор за лечение на пациента, той се подлага на една приблизително двучасова операция, след тридневен престой в болницата може да бъде изписан и след две седмици вече е в състояние да се върне към нормалния си режим на живот. При този метод се извършва проникване в коремната кухина от 5 точки, обемът на стомаха се намалява с 80% и стомахът отново се свързва към тънкото черво, с което операцията приключва.

Извън метода на стомашния байпас в последните години все по-широко приложение намират редица методи на лечение чрез мини-инвазивна хирургия. Измежду тях можем да посочим поставянето на стомашен бенд (gastric band) и така наречената вертикална гастректомия тип ръкав (Vertical Sleeve Gastrectomy). Упоменатите операции се извършват чрез съвременни лапароскопски и ендоскопски оперативни методи. Определянето на най-подходящия терапевтичен подход се извършва от хирурга на пациента след осъществяване на съответен преглед и изследвания, като се вземат предвид хранителните навици на лицето и редица други фактори. Принципно, при всички тези методи основната цел е намаляване обема на стомаха и в резултат на това – подобряване на метаболизма и осигуряване на трайно намаляване на теглото. След хирургично лечение състоянието на всички пациенти със затлъстяване подлежи на редовен контрол и проследяване, чрез което се осигурява постигането на най-добри резултати. В общия случай в първите 6 месеца след операцията се губят 40-50% от наднорменото тегло, като в края на първата година този процент достига до 75-80%. Освен това се наблюдава цялостно или почти пълно елиминиране и на придружаващите заболявания