Метастатични тумори на черния дроб 1. Какво представлява метастазата?

Метастаза означава разпростране на рака извън органа, в който е възникнал. Поради тази причина метастазата се приема за "лош знак", сочещ че ракът е в по-напреднал стадий.
2. Какво означава метастаза в черния дроб?

Разпространението на рака, възникнал в определен орган към други части на тялото се нарича метастаза. Настъпването на това явление в черния дроб се определя като "чернодробна метастаза".
3. Често ли се срещат чернодробните метастази?

Черният дроб е голям орган, който филтрира кръвта. Поради това навлезлите в кръвообращението ракови клетки се задържат в този орган и продължават да растат. Тъй като кръвта, идваща от храносмилателната система (червата), преминава първо през черния дроб, чернодробните метастази на видовете рак в тази област са често явление. Ракът на органи като дебелото черво, стомаха, панкреаса, жлъчните пътища и тънките черва води до метастази в черния дроб. Освен това в черния дроб се наблюдават метастази на рак на гърдата, рак на белите дробове и лимфоми.
4. Как се диагностицират чернодробните метастази?

Широко разпространените чернодробни метастази са по-лесни за диагностициране. Черният дроб е увеличен и при преглед се установява болезнена картина. Някои лабораторни изследвания на черния дроб (алкална фосфатаза и трансаминаза) показват високи стойности. Основната диагноза се потвърждава чрез установяване с методите на образната диагностика на маси, сочещи наличието на метастази. Ако е известно първичното огнище на рака, диагностицирането на метастазите е по-лесно. Но ако то не е известно, различаването на тези маси в черния дроб от първичен чернодробен рак е трудно, което може да наложи вземането на биопсия.
5. Подлежат ли на лечение чернодробните метастази?

Лечението на чернодробните метастази се планира според това в кой орган се намира огнището на рака, каква е степента на разпространение на чернодробния тумор, какво е разположението на метастазите и дали те са се разпростряли и към друг орган, освен черния дроб. Що се касае до лимфомите, те подлежат на лечение с някои химиотерапевтични комбинации. При рак на гърдата и белите дробове химиотерапията дава частичен ефект. При лечението на чернодробните метастази е необходимо метастазите на рака дебелото черво (колоректални) да се разглеждат отделно. Колоректалният рак често води до метастази в черния дроб, хирургичното отстраняване които е много важно за лечението.
6. Какво е лечението на чернодробните метастази на колоректалния рак (на дебелото черво)?

Колоректалните ракови заболявания са често срещани. При около една трета от тях при поставяне на диагнозата са налице чернодробни метастази. При друга една трета от случаите чернодробните метастази се появяват при проследяване на заболяването. Обхващането на черния дроб е най-важният фактор от гледна точка на продължителността на живота на тези пациенти. Поради тази причина хирургичното отстраняване на чернодробните метастазите на рака на дебелото черво е важен метод на лечение, който значително удължава преживяемостта при тези пациенти.
Но не всяка чернодробна метастаза може да бъде отстранена хирургично. При вземане на решение за оперативна интервенция от такъв вид от значение са: броят на метастазите, местоположението им, разпределението им в черния дроб, диаметъра и наличието на заболяването извън черния дроб.
Броят, местоположението, разпределението, диаметърът на черния дроб, дали той може да бъде отстранен с безопасна граница и наличието на заболяване извън черния дроб са ефективни методи за такава хирургическа интервенция.

Въпреки че колоректалните ракови заболявания и чернодробните им метастази са доста често срещани, само 10% от тях са подходящи за такава операция. Докато продължителността на живота при неподлежащи на хирургично отстраняване чернодробни метастази е много ограничена, отстраняването на туморните огнища в черния дроб осигурява дългосрочната преживяемост (5-години) при 20-30% от пациентите. В случаите на хирургично отстраняване е възможно рецидивиране на заболяването. За предотвратяване на подобни рискове е необходимо заедно с оперативното лечение да се назначи подходяща химиотерапия.
В някои случаи метастазите, които не са подходящи за хирургично отстраняване, могат да бъдат намалени чрез прилагане на химиотерапия до нужния за оперативна интервенция размер. В отделни случаи частичното хирургично лечение се съчетава с други помощни методи като например "радиочестотна аблация".
В случаите, когато хирургичният метод е неприложим на пациента се назначава химиотерапия, която може да бъде както систематична, така и локална, т.е. насочена само към черния дроб. Решението следва да се вземе съвместно от хирурга, онколога и пациента заедно.
7. Уместна ли е хирургията при други ракови метастази?

Днес стандартно се говори за хирургично лечение само на чернодробни метастази на колоректалния рак.
Заедно с това в някои подходящи и добре преценени случаи е възможно отстраняване на чернодробни метастази на рак на гърдата, стомаха, някои тумори на панкреаса, хормоносекретиращи тумори, тумори на тестисите, яйчниците и бъбреците, с което се удължава прогнозната продължителност на живота на пациентите.