Трансплантация на бъбрек и черен дроб при децаБъбречната трансплантация е най-ефективното, известно в днешно време лечение на хронична бъбречна недостатъчност, която се получава в следствие на трайна загуба на функциите на бъбреците. Пациентите страдащи от хронична бъбречна недостатъчност имат възможност с успешна трансплантация и процес на следоперативно проследяване, в кратък период от време да се върнат към живота си като здрави индивиди.

Освен намаляването на множество рискове по време на операцията, методът „Роботизирана хирургия Да Винчи“, който се прилага в Центъра за бъбречна трансплантация Мемориал предоставя на пациентите и възможности повишаващи качеството им на живот след операцията.

КАКВО Е РОБОТИЗИРАНА БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ?

Роботизираната бъбречна трансплантация е осъществяване на операцията посредством „роботизирана хирургия Да Винчи“, при която хирургът използва ръцете на робот. Поставянето на бъбрека на реципиента чрез роботизиран метод осигурява безболезненото и бързо възстановяване на пациента.ПРИ КОИ БОЛЕСТИ СЕ ПРИЛАГА ?

Бъбречната трансплантация се прилага при остра и хронична бъбречна недостатъчност. Острата бъбречна недостатъчност може да се развие по травматични причини и в следствие на употребата на разнообразни медикаменти. Докато едни от най-важните причини за хроничната бъбречна недостатъчност са диабета и хипертонията. Възпалителни заболявания в бъбреците, генетични причини и поликистозната бъбречна болест също биха могли да причинят бъбречна недостатъчност.

Индивидите в напреднала възраст или хората с наднормено тегло също са изправени срещу този риск. Най-ефективното лечение на бъбречната недостатъчност е бъбречната трансплантация. Най-високата технология в областта на бъбречната трансплантация в днешно време е поставянето на бъбрека в реципиента посредством роботизиран метод. Тази практика, първа по рода си в частните болници в Турция, тоест действието по трансплантиране на бъбрека в пациента по метода на роботизираната хирургия Да Винчи както съкращава периода за възстановяване и риска от развитие на инфекции, така и повишава качеството на живот.КАК СЕ ПРИЛАГА РОБОТИЗИРАНАТА БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ?

Бъбречната трансплантация е многостранен процес налагащ подходяща подготовка преди операцията, използване на високи технологии по време на процеса на трансплантация и екип с опит в работата с тези технологии, както и екип от специалисти, които ще направляват грижите и терапиите след трансплантацията. Доброто и правилно управление на този процес е важно от гледна точка на качеството на бъдещия живот на пациента и намаляването на рисковете от евентуални компликации. Методът „Роботизирана хирургия Да Винчи“, който се прилага в Центъра за бъбречна трансплантация на Мемориал осигурява съществени предимства по време на бъбречната трансплантация и след нея, както за пациента, така и за лекаря.

Благодарение на системата за увеличаване на изображението, повишаваща 15 пъти качеството на визуализация за хирурга, дори и най-тънките кръвоносни съдове могат да се видят с всичките им детайли.
Освен това, благодарение на възможността хирургът да е в седнало положение по време на дългата операция, се избягва вероятността от преумора и нарушения в концентрацията на хирурга. В случай на евентуално потрепване на ръката на хирурга, с помощта на системата за възпрепятстване на вибрациите рискът от възникване на компликации се намалява до минимум.

Заедно с това, в тези операции, при които бъбрекът се поставя на реципиента изцяло по роботизиран метод, в пациента се прави само един 4 сантиметров разрез и по този начин се осигурява бързото му възстановяване, като освен това рискът от възникване на постоперативна инфекция е много по-малък в сравнение с риска при операциите по открит способ. Освен това, потискащите имунната система имуносупресивни лекарства, които се предписват на пациента след операция по отворен способ биха могли да забавят сериозно възстановяването на широката рана на операцията по отворен способ. Малкият размер на разреза при метода роботизирана хирургия до голяма степен намалява този риск.КАКВИ СА ОСОБЕНОСТИТЕ НА ОПЕРАЦИЯТА РОБОТИЗИРАНА БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ?

„Системата Да Винчи“, която благодарение на триизмерна картина хирургът прилага като задвижва ръцете на робота, така като че ли движи собствените си ръце, се състои от три части :
  • Конзолна част, на която хирургът седи по време на операцията,
  • Конзолна част на пациента, намираща се при пациента и съдържаща роботизираните ръце подготвени в стерилни условия,
  • Блок на камерната система осигуряваща високотехнологичната система за визуализиране.
Предимствата на тази система биха могли да се изброят по следния начин :

В „Роботизираната система Да Винчи“ камерата и съпътстващите я три роботизирани ръце напредват към коремната кухина посредством закрепените към коремните стени в определени точки, тунели с диаметър 0.8 см или 1 см. Действието по свързване (анастомоза) на кръвоносните съдове на бъбрека, поставен в коремната кухина през един малък разрез се осъществява посредством фини роботизирани хирургически ръце с тънки краища. За повишаване на сигурността разрезът в долната част на корема, през който ще се извади бъбрека, се прави в началото на операцията. По време на операцията ръката на хирурга има възможност да преминава през този разрез и благодарение на това хирургът има предимството да усеща и да реагира при спешен случай.

  1. Операцията за роботизирана бъбречна трансплантация налага голям хирургически опит и високи технологии. За донорите на бъбрек операциите по стандарт вече се извършват по лапароскопски метод и заедно с това, роботизираната хирургия осигурява допълнителни ползи от гледна точка на качеството на живот на реципиента на бъбрека и ограничаването на евентуални компликации.
  2. Операцията за роботизирана бъбречна трансплантация има съществени предимства както от гледна точка на хирурга, така и от гледна точка на пациента. Едно от най-важните предимства е свързано с качеството на видимостта на хирурга по време на операцията. Методите за лапароскопска бъбречна трансплантация със стандартна камера осигуряват едва двуизмерна картина. Докато в системата за роботизирана хирургия Да Винчи има възможност от получаване на триизмерна картина благодарение на камери с висока резолюция подаващи отделна картина към всяко око. Освен това тези камери имат възможността да увеличават 15 кратно картината, което дава възможност операцията да се извърши с идеална видимост.
  3. Ръбовете на хирургическите инструменти намиращи се в краищата на ръцете на робота се въртят общо 540 градуса около оста си във всички плоскости. Тази технология дава възможност за извършване на операция дори и в най-дълбоките части на тялото със способност за движение над способностите на човешката китка.
  4. С функцията си “tremor scaling” Системата за роботизирана хирургия Да Винчи възпрепятства предаването към инструментите на евентуално потрепване на ръката на хирурга по време на операцията.
  5. При класическите операции хирурзите работят на крак и при дълги хирургически интервенции това обстоятелство може да затрудни операцията поради преумора. При роботизираната хирургия хирургът работи в седнало положение, поради което концентрацията му е по-голяма и рискът за стрес породен от преумората намалява.
  6. Операцията се извършва прецизно благодарение на движението на робота в съответствие с движението на китките на хирурга и специално по отношение на поставянето на шевове и зашиването на тъканите се осигурява много по-голямо предимство в сравнение с лапароскопската система.
  7. След операциите осъществени посредством роботизирана хирургия пациентът се възстановява за по-кратко време и срокът на пребиването му в болницата се намалява.ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С РОБОТИЗИРАНАТА БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Операцията, при която бъбрекът се трансплантира в реципиента по роботизиран начин разпространява ли се широко ?
Действието по трансплантиране на бъбрека в реципиента посредством роботизирана хирургия Да Винчи е практика, която е приложена в Турция за първи път от страна на Проф. Д-р. Волкан Тугчу и неговия екип. Тази практика е новост сред частните болници в Турция.

Робот ли извършва действието при операцията роботизирана бъбречна трансплантация ?
Операцията по бъбречна трансплантация се извършва лично от хирург посредством конзола съдържаща ръцете на робот.

Защо поставянето на бъбрека на реципиента по роботизиран начин е по-важно от изваждането на бъбрека от донора по роботизиран начин ?
Например при бъбречна трансплантация от жив донор, донорът е лице без каквито и да е здравословни проблеми, готово да даде бъбрека си. Пациентът страдащ от бъбречна недостатъчност може да има актуални оплаквания свързани с всичките телесни системи, поради което роботизираното поставяне на бъбрека ще намали рисковете от болки и кръвоизливи и ще осигури възстановяването му за по-кратко време.