Трансплантация на бъбрек - бъбречна трансплантацияЖеланието да дариш бъбрек на близък човек е едно много свято решение.

Подобно решение се взема много трудно, тъй като обществото не е достатъчно добре информирано по темата. Има много въпроси, които си задават хората изявили желание да дарят бъбрека си на близък. В тази статия ще намерите отговорите на въпросите, които ви интересуват.

Как мога да даря бъбрек за близък човек?

Човек, който желае да дари бъбрека си за свой близък взема изключително свято решение. Подобно решение е толкова свято, но и също толкова трудно.

Вероятно преди да вземете това решение, ще имате много ситуации, за които ще си задавате въпроси и ще желаете да научите отговорите. В тази статия ще намерите отговорите на всички тези въпроси, които Ви интересуват.
Хора, които желаят да станат дарители на бъбрек често си задават следните въпроси;Какво представлява трансплантацията на бъбрек?

Бъбречна трансплантация се нарича интервенцията, при която взет от здрав донор бъбрек, чрез операция се присажда на болен пациент.
Защо наш близък човек се нуждае от бъбречна трансплантация?

Когато бъбреците на Ваш близък не работят в степен, нужна за поддържане на жизнените му функции се налага да му бъде присаден бъбрек. Ако не бъде извършена бъбречна трансплантация, няма да може да живее. За да продължи живота си, ще е необходимо да бъде на диализа. Чрез диализата ще бъдат изхвърляни течностите и отпадъчните продукти. За съжаление диализата не е окончателно решение на здравословния проблем, тя може да бъде само допълваща терапия. За пациенти, при които бъбреците не функционират достатъчно добре, най-удобното и най-препоръчителното лечение е бъбречна трансплантация. Извършването на такава бъбречна трансплантация дава шанс на болния пациент за един нов живот.
Кога се налага извършване на бъбречна трансплантация?

Бъбречна трансплантация се налага, когато и двата бъбрека на пациента не функционират достатъчно добре. С един здрав бъбрек човек може да живее и не се налага допълнително лечение или трансплантация.
От кого може да се вземе бъбрек за извършване на трансплантация?

Бъбрек може да се взема от трупен донор, както и от жив донор. За да бъде извършена трансплантация от трупен донор е необходимо пациента, от който ще се вземе бъбрека да е в интензивно отделение и въпреки прилаганото му лечение да не е постигнат положителен резултат и да е настъпила мозъчна смърт. Трансплантации от трупен донор в Турция, могат да бъдат извършвани само на пациенти, граждани на Република Турция.
Как ще помогна на близкия ми човек, ако му даря бъбрека си?

С решението Ви да дарите бъбрека си на Вашия близък човек не само ще му спасите живота, но и ще допринесете за по-високо качество на неговия живот и за това да живее по-дълго. Той ще може да се върне към нормалния живот и да бъде полезен на себе си и близките си, да се справя успешно със социални и материални проблеми, възникнали вкъщи или на работното му място т.е той ще заживее като всички останали здрави хора.
Кой може да стане донор на бъбрек?
  • В Турция обикновено донори стават майката, бащата, братята и сестрите, съпругът или съпругата. Законите в Република Турция позволяват дарители да стават роднини до четвърто коляно. Приятели или роднини извън изброената група могат да стават дарители само със специално одобрение и разрешение на Етичната комисия, сформирана в рамките на Областното здравно управление.
  • роднини първо коляно – съпруг, съпруга, майка, баща, деца;
  • роднини второ коляно – братя, сестри, дядо и баба;
  • роднини трето коляно – чичо, вуйчо, лели;
  • роднини четвърто коляно – децата на роднини от трето коляно;
  • в случай, че пациентът който се нуждае от трансплантация е семеен, роднини на съпругът или съпругата, също както и неговите собствени роднини, могат да станат дарители.
  • В случаите, когато връзката между донор и пациент е по-далечна от четвърто коляно или изобщо не съществува роднинска връзка, положението се оценява от сформираната към областното здравно управление „Етична комисия“. Тя решава дали планираната бъбречна трансплантация е възможна. Това решение ще е необходимо да се потвърди и от Етичната комисия по местонахождение на болницата, в която ще се извърши бъбречната трансплантация.Има ли възрастово ограничение за този, който иска да дари бъбрека си?

Законите в Република Турция изискват дарителя на бъбрек да има навършени 18години, а горна граница за дарителя няма.
Какво означава кръстосана трансплантация?

Кръстосаната трансплантация от жив донор, като медицинска и хирургическа интервенция не се отличава много от нормалната трансплантация. В тези случаи, поради несъвместимост и наличие на специални антитела между донор и реципиент, двойката се съчетава с друга несъвместима двойка.
Възможно ли е всеки, който желае да дари бъбрек на свой близък?

От медицинска гледна точка за да се извърши бъбречна трансплантация първото условие е необходимо кръвните групи на донора и реципиента да са съчетаеми. В случай, че кръвните им групи не представляват пречка за извършване на трансплантация е необходимо да се направят някои допълнителни изследвания. Това са много широки и детайлни проучвания и изследвания. В случай, че при тези тестове и изследвания се установи дори минимален риск за донора, тогава то той не може да стане дарител и трансплантация не може да се извърши.

Не забравяйте, никога нито един лекар, който желае да излекува свой пациент, не би рискувал здравето на друг пациент!
Какви са условията за да стане човек дарител на бъбрек за свой близък?

Първото и задължително условие е да не се рискува живота и здравето на човека, който иска да си дари бъбрека. За да дарите бъбрека си ще бъдете подложени на много подробни изследвания. Само, когато всички изследвания покажат, че сте напълно здрав, ще се определи, че няма пречка да дарите бъбрека си. Част от задължителните изследвания, които трябва да се направят преди евентуалната операция са: кръвни анализи, анализи на урина, рентгенови снимки, ехография/томография. Допълнителни прегледи и изследвания, които може да изиска лекуващия нефролог или трансплантолог могат да бъдат към кардиология, пулмология или гинекология. Освен всички тези детайли е много важно донорството да не влияе отрицателно на семейното положение, социалния живот и психичното състояние на дарителя.
Има ли вероятност в бъдеще дарителя да заболее от бъбреци или бъбречна недостатъчност?

Дългогодишно провежданите проучвания и изследвания показват, че при хора дарили бъбрека си не се е проявил сериозен здравословен проблем. Дарителите на бъбрек, продължават нормалния си начин на живот. Не е установено сериозно увеличаване на риска от бъбречни заболявания при донори, заради това че са дарили един от бъбреците си. Някои проучвания са показали, че останалите с един бъбрек пациенти може да се наблюдава слабо повишаване на кръвното налягане или увеличаване на изхвърленото количество протеини от бъбрека. Подобни положения много лесно могат да бъдат открити при рутинните годишни прегледи и изследвания и да се коригират нивата. Други проучвания показват, че вероятността донорите на бъбрек да се разболеят от бъбречни заболявания е твърде малка, дори в незначителна степен.
Съществуват ли проблеми за човека, който остава с един бъбрек?

В света на всеки 1000 души един е без един бъбрек. Всички тези хора продължават нормалния си начин на живот с един бъбрек. При хора, които по една или друга причина са останали с един бъбрек, функцията на липсващия орган се поема от другия бъбрек.
Може ли да се твърди, че дарилия си бъбрека човек, става половин човек?

Всички проведени изследвания и проучвания показват, че хората който са дарили единия си бъбрек, не са по-различни от останалите хора. Всеки един човек, който иска да стане донор минава през много прецизни медицински изследвания и само на най-здравите хора се разрешава да станат дарители на бъбрек. В случай, че по време на изследванията се установи, че има дори много малък риск, това ще Ви се съобщи. Лекарят Ви, ще Ви даде нужните препоръки и няма да бъдете одобрен като донор.
Възможно ли е човек, който е дарил единия си бъбрек да забременее след донорството и да стане родител?

Донорите – жени могат безпроблемно да забременеят и да родят деца. При жени, които са забременели след донорство на бъбрек, има вероятност за по-висок процент на случаите с повишено кръвно налягане и прееклампсия.
Мога ли да стана баща след донорство на бъбрек?

Донорите – мъже могат без всякакви проблеми или пречки да станат бащи.
Има ли религиозни причини, които могат да забраняват донорството на бъбрек?

Ислямът не забранява даряването на бъбрек. Точно обратното – поощрява даряването на органи. Мюсюлманите приемат принципа „Спасилият един човешки живот, получава благослов, като че ли е спасил цялото човечество“. Паради тази причина при мюсюлманите даряването на орган е високо и свято дело. Разбира се, не само ислямът, но и всички останали религии многократно са подчертавали, че даряването на орган е проява, достойна за поощряване.
Колко дълго продължава подготовката на донора?

Времето, което е необходимо за медицинската подготовка на донора е поне 4 дена. Тъй като не могат да се допускат никакви рискове, задължителни елементи на подготвителния процес за извършване на бъбречната трансплантация са обстойно разясняване на всички въпроси за донора, за раципиента и техните семейства, както и изследването и оценяването им от всички лекари специалисти. Всички съставляващи и медицински, и семейни, и психологични – на такава сериозна интервенция, при която ще се вземе единия бъбрек на здрав пациент и ще се присади на друг – болен. Всички тези обстоятелства трябва да се оценят много трезво.
Какво ще се случи, ако откажа да стана дарител на бъбрек?

Както желанието за дарителство на бъбрек, така и отказът от даряване е пълно право на дарителя. Дори да изявите желание за даряване на бъбрек, на всеки един етап от подготвителния процес, имате право да преосмислите и промениете решението си. През целия период екипа за трансплантации на органи, ще Ви подкрепя във всичко.
Бъбречна трансплантация - Живот за теб

Процесът на трансплантация


Как се дарява бъбрек?

Оперативната интервенция по време, на която се взема бъбрека на дарителя, се извършва чрез лапароскопска операция или затворена операция. Необходимо е дарителя да постъпи в болница един ден преди операцията. Лапароскопската операция се извършва под пълна анестезия. След поставяне на упойката се слага катетър на пикочопровода. Това се прави за да може нормално да се изхвърля урина по време на операцията и след нея. Правят се две малки дупки около коремната част на дарителя. През едната дупка се вкарва малка камера, която осигурява визуализация на оперативното пространство. През втората дупка се вкарват инструментите, с които се извършва самата операция.

За да се извади бъбрекът се прави разрез с големина около 6 сантиметра в зоната на слабините. Операцията продължава общо около 2 часа. Дарителя трябва да остане в реанимация до пълно свестяване и след това може да бъде преместен в стаята си. Целият процес състоящ се от предоперативна подготовка, влизане в операционна, самата операция, събуждане след операцията и качване на дарителя в стаята си продължава средно около 4-5 часа.
Крие ли рискове операцията за даряване на бъбрек?

Всяка една оперативна интервенция крие своите рискове. Но вземане на бъбрек от дарител е относително безопасна процедура. Такива операции се извършват от опитни екипи, които са извършили и продължават да извършват успешно хиляди такива операции.
Може ли да се случи нещо непредвидено по време на операцията за даряване на бъбрек?

Възможно е да се наложи преминаване от лапароскопска към открита операция. Вероятността това да се наложи е 2%. В случай, че се наложи да се извърши отворена операция, ще остане белег около 15-20см около корема.

Възможно е да се наложи кръвопреливане поради кръвотечение.
Какви рискове мога да очаквам след операцията?

Операцията за даряване на бъбрек е достатъчно безопасна, но все пак съществуват някои рискове:

В ранен период:
- В случай, че възникне кръвоизлив, може да се наложи втора операция.
- Макар и много рядко, но след операцията може да имате лениви черва и в някои случаи може да се наложи втора операция поради проблем с червата.
- Възможно е мястото на раната да се инфектира.
- Възможно е да се затрудни уринирането и да се наложи отново да се постави катетър.
- Всички изброени проблеми са временни и след добро проследяване и правилно лечение за кратко време биват елиминирани.

В късен период - седмици или месеци след операция:
- На мястото на операцията, откъдето е изваден бъбрекът съществува опасност да се образува херния.
- Има вероятност след операцията в коремната кухина да се събира органична течност.
- При дарители от мъжки пол е възможно да се получи подуване или болка в тестисите.
- Възможно е да възникне изтръпване или безчувственост в бедрата.
- Има вероятност да се получи слепване на червата.
Периодът след трансплантация


Ще усещам ли силни болки след операцията?

Тъй като операцията се извършва чрез лапароскопски метод, пациентите имат слаби болки след операцията. По време на самата операция за изваждане на бъбрекът, чрез система се подава обезболяващо лекарство. След операцията пациента може сам да контролира процеса на обезболяване, като чрез натискане само на един бутон да си подава обезболяващия препарат. По този начин се осигурява по-комфортен следоперативен период за самия дарител.
Как се чувства дарителя след операцията и колко дни болничен престой е необходим след операцията?

Същия ден след операцията пациента може да остане в леглото си, също така ще може да върви, ще може да пие вода и да приема течна храна. На следващия ден ще може да приема нормална храна и да се разхожда. В случай, че няма оплаквания и никакви усложнения втората вечер след операцията може да бъде изписан от болницата.
Колко дни след операцията ще мога да се къпя?

Възможно е още на следващия ден след операцията дарителя да си вземе душ в изправено положение. Първите 10-15дни не се разрешава къпане с тривка или сядане във вана.
Колко дни след операцията се премахват конците?

Не е нужно премахване на конците, тъй като шевовете ще са скрити и естетични.
Необходимо ли е да се правят превръзки след операцията?

Не, не е необходимо.
Провеждат ли се прегледи след операцията и кога?

Контролните прегледи се правят след първата седмица, третия месец след операцията и на 12тия месец след операцията. След този период контролните прегледи може да се провеждат по местоживеене.
Колко време след операцията ще мога да се върна на работа?

Дарителя може да се върне на работа 2 или 3 седмици след операцията.
В случай, че дарителя не се чувства добре и желае да увеличи болничния си, до колко дни болничен може да си вземе?

В зависимост от възстановителния период, болничния може да се удължи до 3 месеца. Необходимо е дарителя да се чувства напълно годен за работния процес.
Ще бъде ли необходимо да приемам лекарства след изписване от болницата?

В случай, че имате болки при изписване може да ви предпишат обезболяващи. Ако имате запек, също може да ви изпишат подходящи лекарства. И в двата варианта лекуващия ви лекар е необходимо да ви изпише съответните медикаменти с рецепта. Няма да се нуждаете от други лекарства.
Всичко, което е необходимо да знаете за начина ви на живот след даряване на бъбрек


Трябва ли да променя начина си на живот след даряване на бъбрек? Необходимо ли е да спазвам диети?

Не е необходимо да променяте начина си на живот. Живота ви може да продължи такъв, какъвто е бил и преди операцията. Не е нужно да спазвате диети. Единственото, за което ще Ви помолим е първите две седмици след операцията да приемате много повече вода, и да се стараете да изхвърляте около два литра урина на ден.
Ще мога ли да шофирам след операцията?

Една седмица след оперативната интервенция ще можете да шофирате.
Колко време след операцията ще мога да водя нормален полов живот?

Не е необходимо да се ограничавате от водене на полов живот. В момента, в който се чувствате добре е възможно да водите нормален полов живот.
Мога ли да даря бъбрек на детето си?


Когато се правят бъбречни трансплантации на деца, най-често донори стават родителите. В някои случай баби и дядовци също могат да станат дарители.
Трансплантацията на бъбрек и операцията за даряване на бъбрек от донора се извършват в една и съща болница. В трансплантационните центрове в Турция има много добре подготвени екипи от уролози и хирурзи. Тези екипи ще извършат операцията както на донора, така и на детето ви с висока прецизност, опит и успеваемост.
При повечето трансплантации, децата след операцията биват качени направо в стаята си, където родителите още същия ден могат да видят детето си. При някои случаи, може да се наложи престой в интензивно отделение няколко дни. В тези случаи, също един ден след трансплантацията може да видите детето си.
Родителя - дарител, може ли да остане в стаята при детето си след операцията?

В случаите, когато родителя е дарител на бъбрек за детето си, препоръчваме след операцията и след изписването от болницата родителя – дарител да се прибере в дома си, за да си почива след интервенцията. При детето може да остане другия родител или друг близък роднина.