За отделението


Ракът е заболяване, което протича с нарушение на функциите на засегнатия орган или система в резултат от неконтролируемото размножаване на клетките. Ето защо както диагностицирането, така и лечението и проследяването на заболяването следва да са индивидуални за всеки пациент. Това е причината онкоболните да се лекуват с мултидисциплинарен подход, обединяващ редица специалности. Благодарение на развитието на методите за образна диагностика пациентите биват диагностицирани на ранен етап и след подходящо хирургично лечение биват подложени на комбиринари целенасочени терапии съгласно протоколите на медицинската и радиационната онкология. Днес се постига голям процент на успеваемост при лечението на рака, който е сред заболяванията, предмет на най-много научни изследвания.

В света 15 милиона души годишно се разболяват от рак. За Турция това число е 200 хиляди. С оглед скоростта на нарастване на заболяемостта се очаква в следващите 10 години на 20 милиона души да бъде поставена диагнозата рак. При все че днес ракът спада към групата на лечимите заболявания, този здравословен проблем още от момента на диагностициране изисква извършване на обща оценка от гледна точка на редица специалности. За осигуряване на физическото, духовното и емоционалното здраве на пациента е необходимо предоставянето на широкоспектърно обслужване.

Онкологичните центрове на Здравна група "Мемориал" предлагат на пациентите си персонализирано, иновативно лечение, което е резултат от усилията на академичния персонал и онкологичния консилиум, в който представители на всички браншове, свързани с диагностицирането и лечението на рака съвместно определят подходящия за съответния пациент терапевтичен метод, подплатени с медицинска инфраструктура, обединяваща науката с новите технологии.Онкологичните центрове към Болници Мемориал, предлагат на пациентите си иновативно, високотехнологично и персонализирано лечение, което е резултат от усилията на професионалния екип от специалисти  и отличната медицинска инфраструктура, обединяваща науката с новите технологии.

Хирургичното лечение на всички видове рак в онкологичните центрове на Болници Мемориал, се извършва на световно ниво, прилагайки се  иновативни хирургически, минимално инвазивни процедури, както и последни технологични системи за образна диагностика и проследяване на лечението.Радиационна онкология (лъчетерапия)


Отделението по Лъчева Пнкология към Болници Мемориал разполага с модерно технологично обурудване за лъчево лечение на рак.

Посредством последните, революционни технологии: ТrueBeam STx и Elekta Versa Signuture HD, радиотерапията се прилага с по-точно насочване на лъчите, като по точи начин се предотвратява излишното излагане на радиация на здравите тъкани.TruBeamTrueBeam STx

Апаратът TrueBeam STx, разполага с модерни и съвременни възможности за лечение, като осигурява по-бързо, безопасно и ефективно лечение. В сравнение с другите технологии, TrueBeam STx се счита за най-точният и надежден апарат за лъчение.

С него може да се прилага и техника за радиохирургия, която триизмерно фокусира висока доза радиация върху конкретна цел и по този начин се постигат същите резултати, както и при операция.

TrueBeam STx лекува рак навсякъде в тялото, където се изисква лъчево лечение, включително белите дробове, гърдите, простатата, главата и шията.Нуклеарна Медицина (Pet-CT/ ПЕТ-КТ)


Технологиите за образна диагностика, имат ключова роля в диагностицирането,  стадирането и лечението на рака.
Отделението по Нуклеарна Медицина към Болници Мемориал разполага с иновативната, модерна технология  Pet-CT/ Пет скенер, която спомага не само за  ранното откриване на рака, но и за неговото проследяване и процес на лечение.

В отделението по Нуклеарна Медицина се прилагат и алтернативни варианти за лечение, с които да се подобри качеството на живот на пациентите като:
 • радиоактивна йодна терапия
 • терапия с радио микросфера
 • терапия за намаляване на болката


Интервенционална радиология


В съответствие с технологичните разработки, ролята на интервенционните методи придобива все по-голямо значение в лечението на рака. В отделението по Интервенционална Рентгенология се извършват безболезнени процедури под местна упойка, като:
 • перкутанна радиофреквентна аблация
 • криоаблация
 • радиочестотна аблация
 • микровълнова аблация
 • интраартериална химиотерапия
 • химиоемболизация
 • радиоемболизаци
 • химиосатурация
 • облекчаващи процедури при рак.


Онкологична хирургия


В центровете по Онкологична Хирургия към Болници Мемориал се прилагат всички последни и иновативни хирургически техники.
Използването на лапароскопската и роботизирана хирургия спомага за по-бързото възстановяване на пациента, за намаляването на риска от усложнения, както и за  избягването на сериозните козметични дефекти по кожата.  

Благодарение на минимално инвазивните методи на лечение, психическите и социални травми при пациентите се намаляват, което от своя страна спомага за по-лесното възстановяване и лечение на онкологични заболявания.