Трансплантация на бъбрек и черен дроб


Трансплантация на органиЦентрове за бъбречна трансплантация в здравна група Мемориал Истанбул предоставят услуги на международно ниво. Бъбречните трансплантации се извършват от световно известен академичен екип от лекари и специализиран медицински персонал за след трансплантационни грижи.

С постигнати световни резултати във всички трансплантации от трупен и жив донор, в центровете се извършват трансплантации на бъбрек и на черен дроб на деца и възрастни с висока успеваемост.

Също така е световен референтен център, в който освен самият процес на оперативната интервенция за трансплантация, обхваща и координираното сътрудничество между поликлиники, лаборатории, отделения за образна диагностика, операционна, реанимация и стационарни блокове.

Поради недостига от бройката на дарение на органи в Турция, процентът на трансплантации от жив донор достига до 80%. Тази ситуация издига Турция на първо място в света по извършване на трансплантации от жив донор. Във връзка с това, центровете за трансплантация на черен дроб в болници Мемориал предоставят и услуги, като международни центрове за обучение. Всяка година специалисти хирурзи от Америка и от известни в света и Турция болници и университети, участват в обучителните програми на Центровете за трансплантация черен дроб Мемориал, за да се обучат в тази сфера.

Центровете за трансплантация на черен дроб Мемориал за известни с уникалните си постижения в Турция и с успешно извършените си операции заемат място в световната медицинска литература. При бъбречните трансплантации от жив донор се използва най-подходящия за донора лапароскопски хирургически метод.ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА БЪБРЕК

Бъбречната трансплантация е най-ефикасното лечение при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност.

Бъбреците са органи от жизненоважно значение. Хроничната бъбречна недостатъчност означава трайно нарушение на функцията на бъбреците. Днес бъбречната трансплантация е единственият известен начин за лечение на хронична бъбречна недостатъчност. Една част от пациентите с трайна бъбречна недостатъчност избират като опция лечение с диализа. Диализата не трябва да се счита за алтернатива на бъбречната трансплантация, тъй като изпълнява само част от функциите на бъбреците. А и при пациентите на диализа има редица негативи като твърд режим на хранене, ограничение при приемане на вода, ограничение в пътуванията, изолиране от социалния живот, изоставане от работа или образование, забавяне на растежа при децата.

Tъй като при пациентите на диализа повечето от функциите на бъбреците липсват, те са принудени да използват интензивно лекарства (за кръвно налягане, медикаменти за разреждане на кръвта и др.). Именно поради тази причина пациентите с бъбречна трансплантация са с по-високо качество и продължителност на животa в сравнение с пациентите на диализа. След една успешна бъбречна трансплантация и постоперативно проследяване болните продължават живота си като здрави хора.ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА ОТ ЖИВ ДОНОР Е ВЕЧЕ МНОГО ПО-ЛЕСНА

Въпреки всички усилия, положени в световен мащаб, броят на трансплантациите, извършвани от трупове на хора с настъпила мозъчна смърт, не е достатъчен и през годините се отбелязват много бавни покачвания относно това.
Трансплантацията от живи донори придобива все по-голяма актуалност, като разрешение на проблема с органната недостатъчност.

Днес придобива все по-голяма актуалност трансплантацията от живи донори за решаване на проблема с органната недостатъчност. “Златният” стандарт в тази област е хирургическото отстраняване на бъбрека по закрит метод (лапароскопски метод), с оглед здравето и комфорта на живите донори след операцията. При този метод оперативното отстраняване на бъбрека се извършва през малки отвори, направени в корема на пациента, вместо да се прави голям хирургически разрез. През последните 10 години тази техника се разпространи по цял свят и при много операции, извършвани преди това чрез открит метод, започна да се прилага лапароскопия.

Хирургическото отстраняване на бъбрек по закрит метод за първи път в света се извършва през 1995 г. в САЩ и е утвърден в целия свят като стандартен начин за лечение. В трансплантационния център в Истанбул, се прилагат успешно всички варианти за отстраняване на бъбрек по закрит метод, като всички донорски операции до днес са извършвани чрез закрития метод.ПАЦИЕНТЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПИСАН НА ДРУГИЯ ДЕН СЛЕД ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА

Бъбречната трансплантация по закрит метод се извършва през два отвора с размери 0.5-1см, направени в коремната област на пациента. В края на оперативната интервенция бъбрекът се изважда през един 6 см разрез, направен в областта на слабините на пациента. В сравнение с отворената операция, пациентите следоперативно чувстват по-малко болка, остават за по-кратък срок в болницата, и много по-бързо се адаптират към нормалния си живот и работа.

При този хирургически метод почти не се наблюдават нежелани странични ефекти на оперираното място, като например поява на херния, изтръпване, инфекция на раната, натрупване на въздух в белите дробове, които се срещат при пациентите след операциите, извършвани в миналото чрез отворен метод. Освен това операцията, извършена само с помощта на два отвора в тялото и с един малък разрез, направен за изваждане на бъбрека, дава успешни резултати и от козметична гледна точка, в сравнение с отворената хирургическа намеса.ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ЧЕРЕН ДРОБ

Трансплантацията на черен дроб е единственото лечение за хроничната чернодробна недостатъчност. Това е интервенция за замяна на болния черен дроб със здрав. Най-често срещаното чернодробно заболяване в целия свят, налагащо трансплантация е цирозата. На второ и последващо място са вродените чернодробни заболявания и тумори на черния дроб.КАК СЕ ИЗБИРА ЧЕРЕН ДРОБ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

За трансплантация на черен дроб е нужен орган, чийто източници са хората. Подходящият орган за трансплантация може да бъде избран и взет от починали хора или от живи близки на пациента. С решение на съгласие за “даряване на органи”, взето от роднините на пациентите, починали в реанимация (състояние на мозъчна смърт), се спасяват животи на много пациенти с тези органи. Чернодробната трансплантация, извършена с дарени органи се нарича “трупна чернодробна трансплантация”.

Поради малката бройка на дарение на органи, много от пациентите губят живота си докато чакат нов черен дроб. Като разрешение на този проблем, се извършва трансплантация, вземайки част от черния дроб на жив човек (роднина на пациента) и да се спаси живота на пациента (трансплантация на черен дроб от жив донор). За тази процедура е нужно доброволното съгласие за приемане на тази операция от роднина, притежаващ същата кръвна група с пациента. Кандидатът за донор се подлага на интензивни прегледи и изследвания.

Ако не се установи пречка за използването на черния му дроб, се взема част (лява или дясна) от черния дроб на донора, преценена в съответствие с теглото на пациента и се присажда на мястото на черния дроб на пациента.ВАЖНИ КРИТЕРИИ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА НА ЧЕРЕН ДРОБ

Първото изискване за трансплантация на черен дроб е съвместимостта на кръвните групи на пациента и донора. След това се пристъпва към изследванията на кандидата донора. Този процес е оценяване от социална, психологична и медицинска гледна точка. Разглеждането от медицинска гледна точка се състои от: кръвни изследвания и урина, изследвания за заразни болести, радиологични изследвания и вземане на мнения от други отделения (кардиология, пулмология и др.)

Нужното количество обем от черен дроб за пациента, общото здравословно състояние на донора, подходящото разделяне на черния дроб, структурата на жлъчните пътища и много други фактори играят важна роля за извършването на тази операция.ТРЯБВА ЛИ ТРАНСПЛАНТИРАНИТЕ ПАЦИЕНТИ ДА ИЗПОЛЗВАТ ЛЕКАРСТВА ЦЯЛ ЖИВОТ?

Както при всички пациенти преминали през трансплантация на органи, пациентите трансплантирани с черен дроб също трябва да приемат лекарства цял живот, с цел притискане и овладяване на имунната им система. Това е основното условие за успех на лечението. Ако лекарствата не бъдат приети или са приети нередовно, имунната система започва да се бори с непознатия за нея орган и това състояние може да доведе до загуба на живота.ЖИВОТ СЛЕД ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ЧЕРЕН ДРОБ

Целта на чернодробната трансплантация е да върне пациента към нормалния му, активен и продуктивен начин на живот. Също така се цели възвращаемост на силите на пациента и донора, които те са имали преди операцията. Чернодробните трансплантации извършвани в нашия център са достигнали успеваемост над приетите световни стандарти.

 Лекари в отделениетоДоцент Д-р Гьокхан ТЕМИЗ

Доцент Д-р Гьокхан ТЕМИЗ

Специалист Нефрология
  Д-р Волкан ТУРУНЧ

  Д-р Волкан ТУРУНЧ

  Хирург, Център за трансплантация на органи
   Професор Д-р Корай АДЖАРЛЪ

   Професор Д-р Корай АДЖАРЛЪ

   Специалист, Център за трансплантация на органи
    Професор Д-р Волкан Тугчу

    Професор Д-р Волкан Тугчу

    Специалист Урология