Безплатни видео консултации за пациенти с бъбречна недостатъчност и чернодробни заболяванияВсички пациенти от България, както деца така и възрастни, които се нуждаят от бъбречна или чернодробна трансплантация, могат да заявят безплатна видео консултация с избран от тях специалист на тел 0890 18 7777.

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА БЪБРЕК

Бъбречната трансплантация е най-ефикасното лечение при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност.

Бъбреците са органи от жизненоважно значение. Хроничната бъбречна недостатъчност означава трайно нарушение на функцията на бъбреците. Днес бъбречната трансплантация е единственият известен начин за лечение на хронична бъбречна недостатъчност. Една част от пациентите с трайна бъбречна недостатъчност избират като опция лечение с диализа. Диализата не трябва да се счита за алтернатива на бъбречната трансплантация, тъй като изпълнява само част от функциите на бъбреците.

А и при пациентите на диализа има редица негативи като твърд режим на хранене, ограничение при приемане на вода, ограничение в пътуванията, изолиране от социалния живот, изоставане от работа или образование, забавяне на растежа при децата.

Tъй като при пациентите на диализа повечето от функциите на бъбреците липсват, те са принудени да използват интензивно лекарства (за кръвно налягане, медикаменти за разреждане на кръвта и др.).

Именно поради тази причина пациентите с бъбречна трансплантация са с по-високо качество и продължителност на животa в сравнение с пациентите на диализа. След една успешна бъбречна трансплантация и постоперативно проследяване болните продължават живота си като здрави хора.

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ЧЕРЕН ДРОБ

Трансплантацията на черен дроб е единственото лечение за хроничната чернодробна недостатъчност. Това е интервенция за замяна на болния черен дроб със здрав. Най-често срещаното чернодробно заболяване в целия свят, налагащо трансплантация е цирозата. На второ и последващо място са вродените чернодробни заболявания и тумори на черния дроб.


ЛЕКАРИ, С КОИТО МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ БЕЗПЛАТНА ВИДЕО КОНСУЛТАЦИЯ:


Доцент Д-р Гьокхан ТЕМИЗ

Доцент Д-р Гьокхан ТЕМИЗ

Специалист Нефрология
  Д-р Волкан ТУРУНЧ

  Д-р Волкан ТУРУНЧ

  Хирург, Център за трансплантация на органи
   Професор Д-р Корай АДЖАРЛЪ

   Професор Д-р Корай АДЖАРЛЪ

   Специалист, Център за трансплантация на органи
    Професор Д-р Волкан Тугчу

    Професор Д-р Волкан Тугчу

    Специалист Урология